İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-10 MAYIS 2014

Avrupalı gençler daha iyi bir Avrupa için fikirlerini paylaştı

Strazburg’da Avrupa Parlamentosu’nda 9-11 Mayıs tarihlerinde yapılan Avrupa Gençlik Etkinliği (European Youth Event-EYE) kapsamında 5 bin Avrupalı gencin “daha iyi bir Avrupa için” vizyonunu taşıyan etkinlikle fikirleri toplandı. AP üyeleri, gazetecileri, iş insanları, karar alıcılar ve Avrupalı gençlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen üç günlük etkinlikte 200’ü aşkın tartışma ve çalıştay düzenlendi. En önemli gündem maddeleri genç işsizliği, dijital devrim, AB’nin geleceği, sürdürülebilir kalkınma ve Avrupa değerleri oldu.

Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilecek AP seçimlerinin arifesinde 28 Nisan’da gerçekleştirilen Eurobarometer kamuoyu yoklaması sonuçları Avrupa’daki gençlerin yarısından fazlasının (yüzde 57) krizin kendilerini sosyal ve ekonomik hayattan dışlanmış bir halde bıraktığını düşündüğünü ortaya koymuştu. Buna karşılık, katılımcıların çoğu (yüzde 70) kendi ülkelerinin AB üyeliğinin küreselleşme bağlamında hayati öneme sahip olduğu yönünde görüş bildirmişti.