İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
3-10 MAYIS 2014

Tarım-gıda kurumları tarım sektöründe yenilikçiliğe ihtiyaç duyulduğunu savunuyor

AB 2014 yılında gerçekleştirilecek geniş çaplı kurumsal değişikliklere hazırlanırken, Avrupa tarım-gıda kurumları ve siyasetçileri, AB’ye, tarım ve gıda alanlarını, daha iyi ve bilim bazlı ilkeler doğrultusunda ve yerel marketin yenilikçi güçlerini kuvvetlendirecek şekilde destek sağlaması çağrısında bulundu. “AB’deki tarım ve gıda endüstrilerinin potansiyelini ortaya çıkarma vizyonu” kapsamında, 11 tarım ve gıda lobisi, 6 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen Atina Tarım Konseyi’nde bir makale yayımladı. Lobiler yayımlanan makalede, yenilikçiliğin tanıtımının AB’nin siyasi gündeminin kalbinde olmasının tarım-gıda sektörü için olan gerekliliğinin altı çiziliyor.

Öte yandan lobiler tarafından hazırlanan makalede, AB’nin, Horizon 2020 kapsamında tarım alanında gıda güvenliğinin artırılması, sürdürülebilir tarım, denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi gibi önemli alanlarda toplumsal değişimi desteklemek amaçlı 4.5 milyar avro’luk bir bütçe ayırdığı; bu kaynakların, çiftçiler, araştırmacılar, danışmanlar, iş adamları, STK’lar ve diğer aktörler arasında yenilikçi projelerin başlatılması için kullanılacağı belirtiliyor. Söz konusu makalede ayrıca, gıda güvenliğinin sırf AB için değil, Avrupa sınırlarının ötesinde de oldukça önemli olduğunun altı çiziliyor. Kurumlar ayrıca, tarım ve gıda sektörlerinin yenilikçilik açısından yeterince desteklenmediği, hatta zaman zaman “Avrupalı karar vericiler” tarafından aksatıldığı görüşünde.