İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

29’UNCU REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI YAPILDI

2003 yılında oluşturulan Reform İzleme Grubu’nun (RİG) 29’uncu Toplantısı 9 Mayıs 2014 tarihinde, AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ayrıca TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Tekelioğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Afif Demirkıran ile Başbakanlık Müsteşarı Fahri Kasırga katılmışlardır. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanı Dr. Hikmet Tülen ve İnsan Hakları Kurulu üyesi Dr. Levent Korkut da katıldı.

29’uncu RİG Toplantısı’nda öne çıkan bazı kararlar ise şöyle:

--Türkiye’nin, uluslararası düzeydeki sorunların çözümünde etkin işbirliğinin sağlanması amacıyla imzalanan sözleşmelerin onay süreçlerinin başlatılması;

-- Demokratikleşme Paketi kapsamında ele alınan Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı ile Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı’na yönelik çalışmaların sürdürülmesi;

--Yargı Reformu Stratejisi’nin revizyon çalışmaları şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürülmesi;

--Yargının tarafsızlığını, iç ve dış bağımsızlığını destekleyen yargı reformlarının sürdürülmesi;

--İfade ve medya özgürlüğünün sağlanması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi Eylem Planı doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması;

--11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kurulan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün idari ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve Kanunda öngörülen yeniliklerin gerçekleştirilmesi;

--Bu çerçevede İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ile Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı’nın hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi;

--Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nun ulusal önleme mekanizması görevini sürdürmesi amacıyla gereken idari ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi;

--TBMM’nin gündeminde yer alan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’ye Ek İhtiyari Protokol’ün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın yasalaşması

Siyasi reform sürecinin devamını ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve takip etmek amacıyla oluşturulan RİG’in bir sonraki toplantısının Temmuz ayında Gaziantep’te düzenleneceği belirtiliyor.