İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

AB GENEL İŞLER KONSEYİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB Dış İlişkiler Konsey Toplantısı’nın ardından, AB Genel İşler Konseyi 13 Mayıs 2014 tarihinde toplandı. Toplantıda; ekonomik ve mali işler, genişleme, finans piyasaları, AB’nin sınır kontrolleri ve AB’nin üçüncü ülkelerle olan ilişkileri gibi konu başlıkları üzerinde kararlar alındı. Konsey’de ayrıca on ülkenin AB üyesi olduğu 2004 tarihli beşinci genişleme sürecinin 10’uncu yılı da anıldı.

Konsey’in sonuç belgesinde yer alan temel kararlar şu şekilde:

--26-27 Haziran 2014 tarihinde yapılması planlanan AB Liderler Zirvesi’nin taslak metni incelenerek; Zirve’de özgürlük, güvenlik ve adalet konuları dışında, ekonomik büyüme, istihdam, rekabetçilik, enerji, iklim değişikliği ve dış ilişkiler konulu gündem maddelerine üzerinde durulacağı belirlendi.

--Ekonomik ve Mali İşler alanında, AB’nin mali piyasalarını şekillendiren yönergelerden biri olan “Finansal Araç Piyasaları” (Markets in Financial Instruments Directive-MiFID) Yönergesi’ni daha etkili kılacak yeni kararlar onaylandı.

--Genişleme alanında, Karadağ ile AB arasında İstikrar ve Ortaklık Anlaşması’nın onaylanmasını içeren kararlar kabul edildi.

--Adalet ve İç İşleri alanında, denizcilik faaliyetlerini ilgilendiren ve FRONTEX kapsamında dış deniz sularının kontrolünü ve gözetimini daha etkin kılacak yeni kurallar getirildi.

--Üçüncü ülke vatandaşlarının AB’ye giriş ve ikamet koşullarını düzenleyen AB Yönergesi üzerinde de değişiklik önerisi kabul edildi. Özellikle çok-uluslu şirketlerin, AB’de faaliyette bulunan kurumlarına kalifiyeli çalışanlarının atanması kolaylaşacak.

--Öte yandan daha önce Çek Cumhuriyeti Hükümeti’nin 5 Eylül 2011 tarihinde önerdiği AB Temel Haklar Şartı’nda değişiklik getirme önerisi de geri çekildi.

Konsey’de ayrıca Çin ve AB arasında gümrük alanında işbirliğini oluşturan 2005 tarihli “Gümrük ve İşbirliği Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması” (Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Asisstance in Customs Matters) iki tarafın söz konusu alanda ortak hareket etmesine olanak sağlayan önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.

13 Mayıs 2014 tarihli Konsey kararlarında da bu süreci daha kapsamlı hale getiren yeni düzenlemeleri içeren yeni bir gümrük işbirliği anlaşması da imzalandı. Buna göre, gümrük alanındaki işbirliği potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. AB-Çin arasındaki Ortaklık Stratejisi’nin 10’uncu yılının kutlandığı Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen AB-Çin Zirvesi’nde gündeme getirilen 2020 Stratejik Planı dışında sürecin hızlı ilerlemesi adına 2014-2017 dönemini kapsayan yeni bir stratejik çerçeve de ön plana alındı.