İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

EUROBAROMETER ANKETİNE GÖRE AB’YE OLAN GÜVEN VE İYİMSERLİK ARTIYOR

Yaklaşan Avrupa seçimlerinin hemen öncesinde, 12 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan “Avrupalılar 2014” (Europeans 2014) başlıklı Eurobarometer anketi özel sayısında, Avrupalıların AB’ye yaklaşımlarına ilişkin önemli tespitler bulunuyor. Anketin hiç şüphesiz en dikkat çekici noktalarından biri Avrupalı vatandaşların AB’ye verdiği desteğin artmış olması.

Avrupa’nın ekonomik görünümü

Ekonomik görünümün AB’ye verilen desteği artırmış olabileceğine işaret eden Eurobarometer anketinin sonuçlarına göre, Avrupalıların yüzde 34’ü AB’nin son dönemde olumlu bir imaj çizdiğini düşünüyor. Sonuçlar, aynı zamanda AB’nin, ekonomik görünüm ve gelecek açısından da daha iyimser bir tablo çizdiğini gösteriyor.

Ankete katılanların yüzde 44’ü Avrupa’nın ekonomik görünümü ile ilgili olarak, yaşanan ekonomik ve finansal krizin istihdam üzerine olan etkisinin en üst seviyeye ulaştığını söylerken, yüzde 49’u da işsizlik sorunu, vatandaşların kendi ülkelerinde yaşadıkları sorunların başında yer alıyor.

AB kurumlarına olan güven

Eurobarometer anketinin olumlu sonuçları, Avrupa Komisyonu’nun uzun süredir Avrupalı vatandaşlara yönelik sürdürdüğü iletişim kurma çabalarının karşılıksız kalmadığını gösteriyor. Nitekim, anket sonuçlarına göre AB vatandaşların yüzde 32’sinin AB kurumlarına olan güveninin arttığı, ve bunun kendi ulusal parlamentolarına karşı olan güven seviyesinin (yüzde 27) üzerinde olduğu ortaya çıkıyor.

Bunun yanı sıra, Avrupalıların yüzde 53’ü arasında AB’nin geleceğine ilişkin olumlu bir algı oluştuğu belirtiliyor. Bu bağlamda, Eurobarometer anketi gösteriyor ki, Avrupa Komisyonu’nun özverili ve kapsamlı girişimleri sonucunda Avrupalı vatandaşların yüzde 37’si arasında, AB kurumlarının kendi isteklerini artık görmezden gelmediği ve seslerinin Brüksel’de işitildiği algısı oluşmuş durumda.

Eurobarometer anketinin sonuçlarına,

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#415 adresinden ulaşılabilir.