İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

AVRUPA KOMİSYONU FİNANSAL REFORMLARA İLİŞKİN İLK GÖZDEN GEÇİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, AB’de finansal reformlara ilişkin düzenlemelerin büyük bölümünün kabul edilmesinin ardından, finansal düzenlemeler gündemine ilişkin ilk kapsamlı gözden geçirmesini yayımladı. Gözden geçirme raporu, reformların finansal sistemi nasıl daha güvenli ve sorumluluk sahibi yapacağını ortaya koyuyor. Bunun için de finansal istikrarın sağlanması, finansal hizmetler için tek pazarın derinleştirilip, etkinliğinin artırılmasının yanı sıra, piyasa bütünlüğü ve gizliliğinin geliştirilmesinin ne şekilde sağlanacağını değerlendiriyor.

Raporda, tek tek düzenlemeler ve genel olarak reform gündemi ele alındığında, finansal reform gündeminin sağlayacağı faydaların getireceği maliyetlerden daha fazla olacağının beklendiği belirtiliyor. Reform gündemindeki birçok düzenlemenin, bankacılıkta sermaye yeterliliği paketi ve türev araçlar piyasasında olduğu gibi pozitif sinerji yaratması bekleniyor. Finansal sistem halen değişiyor ve gelişiyor. Bu değişimin reformların uygulamaya girmesiyle sürmesi bekleniyor.

Aşamalı bir süreç halindeki finansal reform gündeminin birçok düzenleme tasarısı yakın zamanda kabul edildi ve bir kısmı henüz yürürlüğe girmedi. Genel bir finansal değerlendirme henüz çok erken olmakla birlikte, bu ekonomik değerlendirme raporu nitel bir değerlendirmeyi içeriyor. Raporun, sistematik gözden geçirmeyi kapsayan uzun bir sürecin ve reformların gözden geçirmesinin başlangıcı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Söz konusu değerlendirme raporu, reformların, denetim kurumlarının ulaşamadıkları piyasaları gözden geçirmelerine imkân verdiğini ve bütün piyasa katılımcıları için şeffaflık sağladığının altını çiziyor. Söz konusu reformların tüketiciler, KOBİ’ler ve bütün ekonominin yararına olarak, finansal piyasaların daha etkin çalışmasını sağladığı belirtiliyor. Reformlar aynı zamanda 2011’den beri yürürlükte olan Finansal Denetim Kurumları Sisteminin parçası olan, Avrupa Finansal Denetim Kurumları’nın faaliyetleri aracılığıyla tek pazarın derinleşmesini sağlıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso finansal hizmetler sektörünün AB’de yurttaşlar ve işadamları için önem taşıdığını ve ekonomik toparlanmaya katkı sağladığını belirtti. Vergi mükelleflerinin mali krizin önlenmesinin yükünü taşıdığını ve bunun karşılığında da finans piyasalarının görevini adil bir şekilde yapması ve olası bankacılık krizlerinin ülke borç krizi haline gelmesinin önlenmesini beklediklerine işaret etti. Bunun için Avrupa Komisyonu’nun bankacılık sektörünün daha sorumlu hale gelmesi amacıyla 2008’den itibaren acil önlemler almaya başladığı ve o zamandan beri 40’ın üzerinde mevzuat tasarısı ortaya koyduklarını belirtti. Mevzuat tasarılarının zamanında kabul edilmesi sayesinde AB finansal piyasalarının halen daha güvenli ve bankaların risklerini daha sorumlu bir şekilde yönettiklerini ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun İç Pazar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Michel Barnier de Avrupa Komisyonu’nun büyük ölçüde G20 taahhütlerine dayanarak finans sektörünün bütün olarak gözden geçirilmesi için oluşturulan planın uygulanması amacıyla dört yıldan dazla zamandır diğer AB kurumları ile çalıştığını belirtti.