İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

AB Konseyi ticarete ilişkin yeni bir tüzük kabul etti

AB Konseyi, 8 Mayıs 2014 tarihinde, AB’nin ikili ve çok taraflı uluslararası ticaret anlaşmaları kapsamında haklarını daha iyi savunabilmesine yönelik ortak bir yasal çerçeveyi oluşturan tüzüğü kabul etti. Bu yeni tüzük aracılıyla, AB’nin karşılaştığı anlaşmazlıklara karşı daha hızlı yanıt verebilmesini ümit ediliyor. Ayrıca, ticari ortaklarının ikili anlaşmalara veya DTÖ’nün kararlarına uymama durumlarının önü geçilmesi hedefleniliyor.

Söz konusu düzenleme, AB’nin uluslararası anlaşmalar altında verdiği tavizleri askıya alması veya kaldırmasını sağlayacak kuralları ve prosedürleri belirliyor. Bu hükümler sayesinde, öncelikli olarak üçüncü ülkelerinin AB’nin çıkarlarını ters düşecek şekilde uluslararası ticaret kurallarını ihlal etmeleri karşında hemen harekete geçmesini sağlayacaktır. Uygulamaya göre, alınabilinecek önlemler arasında tarif tavizlerinin kaldırılması, yeni veya artırılmış gümrük vergilerinin düzenlenmesi; ithal veya ihraç edilen ürünlere miktar kısıtlamalarının getirilmesi (örneğin kota, ithalat veya ihracat ruhsatı kapsamında) ve kamu tedariki alanında ürünler, hizmetler veya tedarikçiler için verilen tavizlerin askıya alınması yer alıyor.

AB’nin Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek tüzük esasında Avrupa Komisyonu tarafından Aralık 2012’de teklif edilen taslağa dayanıyor. Bu tüzüğün yürürlüğe girmesini takiben üç yıl içinde Avrupa Komisyonu’nun yeniden söz konusu yasal çerçevenin bir değerlendirmesini yapması öngörülüyor.