İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

MiFID II Direktifine ilişkin düzenlemeler kabul edildi

AB Konseyi, MiFID II olarak anılan, (Markets in Financial Instruments) finansal araçlar piyasalarına ilişkin kurallarda değişiklik getiren direktifi 13 Mayıs 2014 tarihinde kabul etti. Değişiklerin büyük bölümü direktifin yürürlüğe girmesinden 30 gün sonra uygulanacak. Söz konusu düzenlemeler, menkul kıymetlerde kimliği belli olmayan ticareti yasaklarken, sadece düzenlenmiş ticaret platformlarında ticaret yapılarak şeffaflığın geliştirilmesinin sağlanmasını amaçlıyor.

Yeni düzenlemeler kapsamında, yeni bir ticaret aracı olan, hisse senedi dışında diğer finansal ürünlere ilişkin organize ticaret aracının (yapılandırılan ürünler, standart türev araçlar ve karbon kotası ticareti) oluşturulması öngörülüyor. Ticaret platformlarına ilişkin rekabet, takas merkezleri ve platformlara ayrımcı olmayan bir temelde erişim ile desteklenecek. Diğer yandan, yüksek hızlı alım-satım, ticaretin ve piyasa yapıcılığı yapan operatörlerin likidite gereksinimlerinin denetlenmesi aracılığıyla yeni makro ihtiyati kurallara tabi olacak.

Üye ülkeler, Avrupa Bankacılık kurumunun yönlendirici ilkelerini temel alarak, alım satıma konu olan mallarda (buğday, soya, şeker vs.) yatırımcıların ellerinde tuttukları hisse senedi ve tahvillere, fiyatların çok fazla artmasının önlenmesi amacıyla sınırlama getirebilecekler. Piyasa oyuncularının, piyasa düzenleyicilerini, günde en az bir kere ellerinde bulunduracakları menkul kıymetler hakkında bilgilendirecekler.