İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

AB’de “Mavi Ekonomide İnovasyon Eylem Planı” açıklandı

Avrupa Komisyonu’nun son dönemde önemle üzerinde durduğu mavi büyümeye yönelik yenilikçiliği ve inovasyonu artırması planlanan “Mavi Ekonomide İnovasyon Eylem Planı” 8 Mayıs 2014 tarihinde açıklandı. Plan ile, deniz ve okyanus kaynakları hakkında bilgi ve araştırmanın artırılarak, kaynakların sürdürülebilir kullanımının yaygınlaştırılması ve denizcilik sektöründe yeni iş imkanları sağlayacak önerilerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Mavi Ekonominin tanımına balıkçılık, kıyı ötesi yenilenebilir enerji kaynakları, ulaştırma ve biyo-teknoloji gibi faaliyet alanları girmekte. Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre ilaç, enerji ve besin üretiminin temel sektörlerinden biri olan denizcilik sektörü, mevcut hali ile AB’de 5 milyondan fazla iş gücünü barındırıyor. AB sınırları içinde kalan deniz tabalarının yüzde 30’unun da henüz araştırmaya açılmadığı belirtiliyor ve AB’deki sorunlar, daha çok uzman ve mühendis sayısının yetersiz kalmasıyla deniz ve kaynak türleri hakkında bilgi düzeyinin yetersizliği ve sektörün iş gücü potansiyelinin iyi tanımlanamaması olarak gösteriliyor.

Buna göre eylem planı ile; 2020’ye kadar Avrupa sularının tüm deniz tabanının dijital haritasının tamamlanmış olmasına, 2016’ya kadar Ar-Ge, iş dünyası ve eğitim alanında faaliyet gösteren aktörlerin işbirliğinde deniz sektörü için gerekli olan iş gücü potansiyelinin değerlendirilmesine, 2015 yılı öncesinde faaliyetlerine başlaması planıyla Horizon 2020 ve uluslararası kaynaklardan finanse edilen araştırma sonuçlarının paylaşılmasını sağlayacak online bir bilgi platformunun kurulmasına, bilim adamlarını, STK’ları ve özel sektörü kapsayacak bir “Mavi Ekonomi ve İş Forumu”nun kurulmasına ve ilk görüşmenin de 2015 yılında Yunanistan’da yapılmasına karar verildi. Ayrıca Horizon 2020 çerçevesinde 2014-2015 yılları arasında ise 145 milyon avroluk bütçe ayrılması söz konusu.