İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

Atina Deklarasyonu denizcilik politikasında yeni hedefleri açıkladı

Aralarında Türkiye’nin de olduğu ve 2008 yılında Fransa öncülüğünde kurulan uluslararası örgüt “Akdeniz İçin Birlik” (esli adıyla Akdeniz Birliği), bölgede büyüyen iklimsel ve çevresel sorunların çözümü için bir deklarasyon yayımladı. Atina’da düzenlenen toplantıya katılan Birliğin 43 Üye Devleti tarafından iklim değişikliği, ilk kez kapsamlı olarak bakanlık düzeyinde masaya yatırıldı.

“Atina Deklarasyonu” adı altındaki bildiride; Akdeniz Bölgesi’nde denizcilik sektörünün ekonomik değerinin bilinmesine yardımcı olacak çalışmaların artırılması, sektörün rekabet gücünün uzun vadeli güvence altına alınması, sektöre yönelik iş gücünün artırılması, iklim değişikliği alanında ulusal ve uluslararası kurumlar arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi ve Akdeniz’de sürdürülebilir tüketimin temini gibi hedeflere yer veriliyor. Ayrıca üyeler arasında yapılan çalışmaların değerlendirme ve izleme süreçlerini takip edecek uzman bir kadronun oluşturulması da gündemde.

Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik, Akdeniz’i kirlilikten arındırmak adına siyasi bağlılıklarını yinelediklerini, deklarasyonun işbirliğini geliştirecek önemli bir adıma işaret olduğunu ve artık ulusal ve bölgesel düzeyde fiilen çalışmaların başlatılması gerektiğini kaydetti. Avrupa Komisyonu’nun İklim Eylemden Sorumlu Üyesi Connie Hedegaard ise, Akdeniz için iklim değişikliği ile mücadelede sergilenen ortak çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.