İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

AB TEK BANKA ÇÖZÜMLEME FONUNA İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ANLAŞMA İMZALANDI

İngiltere ve İsveç dışındaki 26 AB üyesi 21 Mayıs 2014 tarihinde AB bankacılık birliği ve bu kapsamda Tek Denetim Mekanizmasının önemli bir bileşeni olan tek banka çözümleme fonuna sağlanacak katkılara ilişkin anlaşmayı imzaladılar. Anlaşma, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen, tek denetim fonu ve yönetim kurulunun oluşturulmasını sağlayan tek denetim mekanizmasının (SRM) kurulmasına ilişkin tüzüğü tamamlayıcı nitelikte bulunuyor.

SRM, ödeme güçlüğü içinde olan bankalara vergi mükelleflerine başvurmadan mali destek sağlanmasını amaçlıyor. Avrupa Komisyonu’nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Michael Barnier de söz konusu anlaşmanın üye ülkelerin bankacılık birliğine olan taahhütlerini yerine getirerek başarıya ulaştıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

İmzalanan hükümetlere arası anlaşmaya göre fon sekiz yıllık bir dönemde, bütün katılan üye ülkelerin kredi kurumlarının kapsam dâhilindeki mevduatının yüzde birine ulaşılmasını hedefliyor. Söz konusu tutarın 55 milyar avro dolayında olacağı tahmin ediliyor. İmzalanan anlaşma uyarınca ulusal düzeyde toplanan mali katkılar bölümler halinde sekiz yıl içinde tek denetim fonuna aktarılacak.

Ayrıca fonun ilk kuruluşunda köprü finansman yönetiminin de kullanılabileceği belirtildi. Bu finansman da ulusal kaynaklardan ya da Avrupa İstikrar mekanizmasından sağlanacak. Hükümetler arası anlaşma, banka birliğine dâhil olan üye ülkelerin onaylama araçlarını sınmasını takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecek. Anlaşmaya katılan ülkeler onay sürecinin SRM’nin 1 Ocak 2016 tarihinde tam olarak uygulamaya geçmesine imkân vermek amacıyla en kısa zamanda tamamlanacağını açıkladılar.