İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

AB’NİN UKRAYNA’YA TAHSİS ETTİĞİ YARDIMIN İLK DİLİMİ SERBEST BIRAKILDI

AB tarafından Ukrayna’ya tahsis edilen mali yardım paketinin ilk dilimi 20 Mayıs 2014 tarihinde ödendi. AB’nin Ukrayna’ya sağladığı 1.6 milyar avro tutarındaki makro-mali yardım paketinin (MFA) ilk dilimini oluşturan 100 milyon avro, bu kapsamda serbest bırakıldı. Ukrayna Parlamentosu tarafından AB ve Ukrayna arasında varılan mali yardım anlaşmasının onaylanması sürecinin ardından, 500 milyon avro tutarındaki yardımın ikinci diliminin önümüzdeki haftalarda kullandırılması öngörülüyor.

Söz konusu ikinci ödeme, Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik İşlerden Sorumlu Üyesi Siim Kallas’ın Ukrayna ziyaretinde Başbakan Arseniy Yatsenyuk ile AB’nin toplam 1.6 milyar avroluk yardım paketinin detaylarının görüşülmesinin ardından yapılacak. Gelecek hafta yapılacak bu ziyaretlerde MFA programı kapsamında ekonomik reformların üzerinde durulacak. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Pia Ahrenkilde-Hansen, MFA programının kısa vadeli ödemeler dengesi ve bütçe ile bağlantılı olarak dış finansman konularında acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla tasarlandığını söyledi.

Avrupa Komisyonu üyelerinin son zamanlarda Ukrayna’ya yaptığı birçok ziyaret, AB’nin ülkeye verdiği desteğin sürdüğüne işaret ediyor. Son olarak 16 Mayıs’ta Kiev’e bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 25 Mayıs’ta ülkede yapılacak başkanlık seçimlerinde Ukraynalıların kendi geleceklerini şekillendireceklerini söylemiş ve AB ve Ukrayna arasındaki işbirliğinin “yeni bir aşamaya” geçtiğine dikkat çekmişti.

MFA, AB’nin, ödemeler konusunda büyük dengesizlikler yaşayan komşu ortak ülkelere sağladığı “olağanüstü bir krize tepki aracı” niteliğini taşıyor. MFA, Ukrayna’nın acil dış finansman ihtiyaçlarının karşılanması yanında, Ukrayna halkı tarafından talep edilen ekonomik reformların desteklenmesini hedefliyor. Bu çerçevede, MFA programında öngörülen “koşulluk ilkesi” özellikle kamu maliyesi yönetimi, kamu maliyesi yönetimi ve yolsuzlukla mücadele; ticaret ve vergilendirme; enerji sektörü ve özellikle artan orandaki düşük gelirliler için sosyal yardımlar ve mali sektör reformları üzerinde odaklanıyor.

IMF tarafından sağlanan yardımları tamamlayıcı niteliğe sahip olan MFA programı kapsamında sağlanan krediler, sermaye piyasalarında AB kredileri ile finanse ediliyor. Ayrıca, sözü geçen program kapsamında sağlanan fonlar, faydalanıcı ülkelere benzer mali koşullar altında tahsis ediliyor. 20 Mayıs 2014 tarihinde Ukrayna’ya yapılan 100 milyon avro yardım ödemesi, AB adına Avrupa Komisyonu tarafından 13 Mayıs’ta finansal piyasalar üzerinden yapıldı.

Hatırlanacağı gibi, Ukrayna’ya ekonomik ve mali açıdan yardımcı olmayı amaçlayan MFA programı, 5 Mart 2014 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafında açıklandı. Program,  6 Mart tarihinde AB Konseyi tarafından onaylanan destekleme paketinin bir parçasıdır.

AB tarafından MFA kapsamında sağlanan mali yardım, IMF ve diğer kuruluşların yapacağı yardımları tamamlayıcı niteliğe sahiptir. Yapılan yardımlar, kısa vadeli ödeme sorunlarını ve mali açıkları azaltmayı hedefliyor. Ödemesi yapılan 100 milyon avro ve gelecek haftalarda yapılacak 500 milyon avro sonrası tahsis edilecek olan diğer ödemeler, “koşulluk ilkesi” çerçevesinde belirli ekonomi politikalarının uygulanması şartına bağlı olarak yapılacak.