İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

Dünya Ticaret Örgütü, miktar kısıtlamalarına ilişkin bir veritabanı oluşturdu

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Pazar Erişim Komitesi’nde, miktar kıstırmalarına ilişkin bir veritabanının oluşturulduğu açıklandı. Bu veritabanı, çeşitli ülkelerde hangi ürünlere miktar kısıtlanması uygulandığı konusunda iş adamlara ve tüccarlara kapsamlı ve yararlı bilgiler sunuyor.

Bu veritabanın iyi işleyişi için, DTÖ üyelerinin yürürlükte olan miktar kısıtlamaların her iki yılda bir DTÖ’ye bildirmeleri talep ediliyor. Bu veritabanının oluşturulması için, Komite ayrıca, AB, Japonya, Güney Kore, Mali, Peru, Singapur, Tayland, Ukrayna, Gürcistan, İsviçre, Hong Kong ve Çin’in miktar kısıtlamalarına ilişkin önceden yaptıkları bildirimleri gözden geçirmiş bulunuyor.

Söz konusu veritabanına,http://qr.wto.org/Private/Welcome.aspx?ReturnUrl=%2fReports%2fHome.aspx&lang=en  internet adresinden ulaşılabilir.