İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

Eurydice: Avrupa’da yüksek öğretim verileri öğretim kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılmıyor

Avrupa Eğitim Bilgi Ağı Eurydice tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan “Avrupa’da Yüksek Öğretimin Modernizasyonu” Raporu’na göre, Avrupalı ülkeler yüksek öğretim ile ilgili elde ettikleri bilgili üniversitelerin ve öğrencilere sunulan fırsatların iyileştirilmesi için kullanmıyor.

Eurydice tarafından hazırlanan rapor, Lüksemburg ve Hollanda dışındaki AB üye devletlerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Karadağ’da, hükümetlerin ve yüksek öğretim kurumlarının yüksek öğretime erişimin artırılması, yüksek öğrenimi tamamlayan öğrenci sayısının artırılması ve işgücü piyasasına erişimde öğrencilere destek verilmesi yolunda neler yaptığını araştırmayı amaçlıyor.

Rapor, birçok ülkenin öğrenciler hakkında veri toplamasına rağmen, verilerin analizinin çoğu zaman belirli hedefler doğrultusunda kullanılmadığını ve hükümetlerin ülkelerindeki öğrenci nüfusunun çeşitliliği konusunda bilinçsiz olduğunu ortaya koyuyor. Raporda, düşük gelir düzeyinden gelen öğrenciler başta olmak üzere dezavantajlı grupların yüksek öğretime erişiminin artırılması doğrultusunda hedefler belirleyen ülkelerin sayısının oldukça az olduğu belirtiliyor. Yalnızca, Belçika’nın Flaman Bölgesi, İrlanda, Fransa, Litvanya, Malta, Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta İskoçya’da bu doğrultuda hedefler mevcut.

Raporda, Avrupa’daki yüksek öğretim programlarının yarıya yakınının orta öğretimden gelmeyen öğrencilere yönelik birleştirici programlarının olduğunu ve öğrencilerin önceki bilgi birikimini tanıdığını ortaya koyuyor. Rapora göre, yüksek öğretime erişimin yaygınlaştırılması konusunda alınan önlemler konusunda gözle görünür bir coğrafi bir ayrım bulunuyor, bu yöndeki önlemlerin Kuzey ve Batı Avrupa’da oldukça yaygın olduğu görülüyor. Rapora göre, incelenen ülkelerin çoğu, üniversiteyi terk etme ve üniversite mezuniyet oranlarını sistematik bir şekilde kaydetmiyor. Çoğu ülkede yüksek öğretim kurumlarının çoğu istihdam edebilirlik konusunda veri bildirimi yapmakla yükümlü olmasına karşın, mezunların takip edilmesi yüksek öğretim politikalarının geliştirilmesinde nadiren kullanılıyor.

Raporun tamamına aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/165EN.pdf