İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

Avrupa Komisyonu Ar-Ge devlet yardımlarına ilişkin yeni bir tebliğ yayınladı

Avrupa Komisyonu 21 Mayıs tarihinde üye ülkelerin araştırma, geliştirme ve yenilikçilik (Ar-Ge) faaliyetlerine devlet yardımı vermelerini kolaylaştırmaya yönelik yeni kurallar getiren bir Çerçeve (Framework) Tebliğ yayınladı. Tebliğ’de üye ülkelerin Ar-Ge alanında şirketlere hangi şartlarda devlet yardımı verebileceklerinin koşulları belirleniyor. Ayrıca devlet yardımlarına ilişkin Genel Grup Muafiyeti Tüzüğü’nde de değişikliğe gidilerek Komisyon’dan izin alınmasına gerek olmayan Ar-Ge’ye verilecek devlet yardımlarının da kapsamı genişletildi.

 Bu çerçevede üye ülkelerin Komisyon’dan izin almadan, örneğin deneysel geliştirme faaliyetlerine proje başına verebilecekleri devlet yardımı miktarı 7.5 milyon avrodan 15 milyon avroya yükseltiliyor. Yeni düzenlemeyle Komisyon’un izninden muaf tutulan devlet yardımı verilebilecek Ar-Ge faaliyetlerinin de kapsamı genişletiliyor ve pilot projeler, prototipler ve yenilikçilik kümelenmeleri gibi faaliyetler için de Komisyon’a bildirimden muafiyet getiriliyor.

Yeni Tebliğ ile sanayinin finansman açıklarını kapatabilmesine yardımcı olmak amacıyla izin için Komisyona bildirilecek devlet yardımı tavanları da yükseltiliyor ve devlet yardımı limitleri, uygulamalı araştırma yapan büyük şirketler için elverişli maliyetlerinin yüzde 70’ine, küçük işletmeler için yüzde 90’ına çıkarılıyor.

Tebliğ’de açıkça ortak Avrupa’nın çıkarına olan ya da üye ülkelerin yanı sıra AB’nin de finansmanına katıldığı Ar-Ge projeleri gibi büyük çaplı faaliyetlere verilecek devlet yardımlarının gerekli ve rekabet kuralları açısından uygun oldukları varsayılıyor. Tebliğ’de Ar-Ge alanındaki devlet yardımlarının AB rekabet kurallarına uygunluk açısından değerlendirme kriterleri daha detaylı ve net bir şekilde düzenleniyor. Tebliğ ve değişik Grup Muafiyeti Tüzüğü 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.

Tebliğ metnine,

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#rdi adresinden ulaşılabilir.