İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

Business Europe AB ekonominin 2015’te hız kazanacağını tahmin ediyor

Avrupa’da iş dünyasına yönelik şirketlerin federasyonlarını bir araya getiren kuruluş olan Business Europe tarafından yapılan 2014 yılı Bahar Dönemi Ekonomik Tahmin Raporu’na göre,  AB28’de yüzde 1,6 ve Avro Alanı’nda ise yüzde 1,2’lik ekonomik büyümenin gerçekleşeceği öngörülüyor. Söz konusu kuruluşun geçen sonbahar dönemi tahmini ise AB 28 ve Avro Alanı için sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,1 idi.  

Avrupa’daki işverenlerin öngörüsü, iyileşme sürecinin 2015’e doğru hız kazanacağını ve aynı zamanda üretimin AB’de yüzde 1,9 ve Avro Alanı’nda yüzde 1,6 artacağı yönünde bulunuyor. İç talebin büyümenin itici gücü olan ihracatın yerini aşamalı olarak alacağı belirtiliyor.  AB’de özel tüketimin yüzde 1,4 ve yatırımın yüzde 2,5 oranında artması bekleniyor. AB’de yüzde 10,6 ve Avro Alanı’nda yüzde 11,7’de olan işsizlik oranının 2014’te fazla bir düşüş göstermesi beklenmiyor.

Business Europe, ekonomik iyileşmeyi güçlendirmek ve bunun istihdamı artırıcı yönde olmasını sağlamak amacıyla üye ülkelerin acilen yapısal reform programlarının uygulanması için harekete geçmeleri gerektiğini belirtiyor. Diğer yandan, finansmana erişim güçlüklerinin ekonomik iyileşmenin önünde engel olduğu, Bankacılık Birliği’nin kapsamlı ve zamanında uygulanmasının, bankaların mali kaynak sağlamalarında kısıt oluşturan, AB finans piyasalarının bölünmüşlüğünün azaltmasında önemli bir rol oynayabileceğinin altını çiziyor.

Başta dijital ekonomi, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde olmak üzere tek pazarın derinleştirilmesi ve uygulanması için daha ileri önlemlerin alınmasının gerekliliğinin yanı sıra Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın başarı ile sonuçlanmasının önemine işaret ediliyor.