İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
18-24 MAYIS 2014

Avrupa Komisyonu, Makro-Bölgesel Stratejiler Yönetişim Raporu’nu yayımladı

Avrupa Komisyonu tarafından 21 Mayıs 2014 tarihinde Makro-Bölgesel Stratejiler Yönetişim Raporu yayımlandı. Rapor,“Neden Makro Bölgesel Stratejiler Yönetişim Raporu Gerekiyor?” başlığını taşıyor. Baltık Denizi Bölgesi için AB Stratejisi ve Tuna Bölgesi için AB Stratejisi’ni kapsayan Makro-Bölgesel Stratejiler, somut sonuçlar üzerinde odaklanıyor. Uygulamadaki engelleri ortaya koyan Rapor ayrıca, mevcut durumda iyileştirme ve gelecekteki stratejilerin sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi için gerekli değişikliklere işaret ediyor.

Siyasi düzeyde yapılacak olan önerilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi için gereken hususların sıralandığı sözü geçen Rapor , “siyasi liderlik, koordinasyon ve uygulama” alanlarında, mevcut stratejilerin incelenmesi ile şekillendi.

Makro-Bölgesel Stratejiler Yönetişim Raporu, ilgili ülke ve bölgelerde güçlü siyasi liderlik ve karar alma süreci doğrultusunda çalışmaların koordine edilmesinde, ulusal otoritelerin tam yetkili olmalarının ve olayları yakından izlemeleri gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, işlerin organizasyonunda netlik sağlanmasının, yetkililerin her gün uygulamaları takip etmesinin, sorumluluk alanlarının netleştirilmesinin gerekliliğine işaret ediyor ve etkili bir koordinasyon ile daha çok kaynağa ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

Makro-Bölgesel Stratejiler Yönetişim Raporu, her makro-bölgenin bu raporun verileri doğrultusunda öneri ve seçenekler sunmasını zorunlu kılıyor. Rapor, esas olarak daha verimli ve daha etkin sonuçlara ulaşmak için makro-bölge stratejilerinin daha iyi yönetimini amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu’nun rolünü “stratejik destek sunmak” olarak belirleyen Rapor, Komisyon’un siyasi düzeyde ele alınması gereken eksiklikleri tespit ederek ilerleme konusunda değerlendirme yapmayı kolaylaştıracağını ifade ediyor. Son olarak, özellikle Makro Bölgesel yaklaşımın AB politikalarına entegre edilmesinin sağlanması ve bu sayede AB politikaları arasında tutarlılık oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekiliyor.

Rapor’a,           

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-367_en.htm?locale=en adresinden ulaşılabilir.