İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Haftaya bakış bölümüne İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) haberleri ile başlayalım. İKV yine yoğun bir haftayı geride bıraktı. İKV Yönetim Kurulu’nun aylık toplantısı bu kez Diyarbakır’da yapıldı. Bu kapsamda, Diyarbakır Valisi ve Belediye Başkanı ziyaret edildi. Ayrıca AB Türkiye ilişkileri hakkında bir bilgilendirme semineri düzenlendi. Diyarbakır ziyareti sonrasında 28 Mayıs günü İKV, MÜSİAD ile işbirliğinde “Türk Vatandaşları için Vizesiz Dolaşım: Geri Kabul ve Sonrası” başlıklı panel düzenledi. Panelde, Türk vatandaşlarına Schengen üyesi AB üye devletlerinin vize uygulamaları, geçen yıl Aralık ayında imzalanan Geri Kabul Anlaşması ve taraflar arasında başlatılan vize serbestliğine yönelik diyalog süreci çerçevesinde ele alındı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği (AB) için de önemli hafta idi.  22-25 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yine merkez sağ ve solda yer alan Avrupa Halklar Partisi ile sosyalist ve Demokratların zaferi ile sonuçlanırken, Fransa ve İngiltere gibi bazı üye devletlerde AB karşıtı partilerin oylarını yükseltmesi endişe ile karşılandı.

27 Mayıs 2014 tarihinde bir araya gelen AB liderleri gayri resmi bir akşam yemeğinde AB’nin önümüzdeki beş yılını şekillendirme konusunda görüş alışverişinde bulundular. AB’ye şüpheyle yaklaşan kesimlerin oy oranını arttırdığı AP seçimlerinin ardından toplanan AB liderleri arasındaki fikir ayrılıkları, AB reformları, genişleme, Avrupa Komisyonu başkanlığı gibi konular üzerinde yoğunlaştı.

AP seçimleri sonrasında AB gündeminde yer bulan önemli başlıklardan bir diğerini Avrupa Komisyonu Başkanlığı yarışı oluşturdu. Avrupa Komisyonu’nun yeni başkanı olmaya hak kazanacak olan adayın belirleneceği istişare sürecinin Haziran sonuna dek sürmesi bekleniyor. AP’de temsil edilen siyasi parti grupları seçimlerden önce Komisyon başkan adayı olarak gösterilen isimleri desteklerken; AB liderlerinin bunlar dışında bir aday üzerinde uzlaşma olasılığı gündeme geldi.

AB ve Japonya arasında yapılan STA görüşmeleri; AB’nin 2014 yılı Dijital Gündem yıllık değerlendirme raporu; “Innobarometer 2014” anketinin sonuçları; Avrupa Komisyonu’nun yeni enerji güvenliği stratejisi ve Ukrayna’da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan gelişmeler ile bu ülke ve AB arasında vize serbestliği sürecinde yaşanan ilerlemeler gündemin diğer konularını oluşturdu.

AB ve Japonya arasında 2011 yılında düzenlenen bir serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri AB ve üye ülkelerinin çoğunun desteği ile sürüyor. Bazı alanlarda Japonya’nın daha fazla ilerleme kaydetmesinin gerekliliğine işaret edilmekle birlikte, konuya ilişkin resmi kararın Haziran ayında AB üye ülkelerine danışıldıktan sonra açıklanması bekleniyor.

Avrupa 2020 Stratejisi’nde önemli bir başlığı oluşturan Dijital Gündem’e ilişkin yıllık değerlendirme raporu Avrupa Komisyonu tarafından 28 Mayıs 2014 tarihinde yayımlandı. Rapor, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin giderek daha fazla çevrimiçi olduklarını ve internet üzerinden daha fazla alışverişte bulunduklarını gösteriyor.

Gündemde yer bulan konulardan biri “Innobarometer 2014” anketi oldu. AB işletmelerindeki yenilikçi faaliyetlerin ticarileştirilmesinde kamu desteğinin rolünü gösteren ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan “Innobarometer 2014” anketinin sonuçlarına göre, şirketlerin büyük kısmı AR-GE ve diğer yenilikçi uygulamalar açısından 2011 yılından bu yana kamu desteği almadı.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu 28 Mayıs 2014 tarihinde yeni bir Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi önerisini açıkladı. Mevcut jeopolitik ortam ve Birliğin süregelen ithal enerji bağımlılığı dikkate alınarak hazırlanan stratejinin temellerini dış kaynaklı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji altyapının yenilenmesi, enerji iç pazarının tamamlanması ve enerji tasarrufu oluşturuyor.

Ukrayna’da yaşan gelişmeler geçtiğimiz hafta da AB tarafından dikkatle izlendi. 26 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso tarafından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi istikrarının muhafaza edilmesini sağlayacak yeni bir döneme geçildiği ve AB’nin yeni Cumhurbaşkanı ile çalışmaya hazır olduğu kaydedildi.

Ukrayna’ya dair bir diğer gelişmeyi AB ve Ukrayna arasındaki vize serbestliği süreci konusunda yaşanan ilerleme oluşturdu. Avrupa Komisyonu 23 Mayıs 2014 tarihinde Ukrayna ile Vize Serbestisi Eylem Planı’nın uygulanmasına yönelik dördüncü raporunu kabul etti. Rapor, Ukrayna’nın yasal, politik ve kurumsal çerçevenin oluşturulması için gereken koşulları sağlamakla, vize diyaloğunun birinci aşama şartlarını yerine getirdiğine işaret ediyor. Bu sayede, kuralların uygulanmasının takip edileceği vize serbestliği sürecinin ikinci aşamasına geçilecek.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta dileriz.