İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AVRUPA KOMİSYONU, JAPONYA İLE STA MÜZAKERELERİNİN DEVAM ETMESİNİ DESTEKLİYOR

Mayıs 2011’de düzenlenen AB-Japonya Zirvesi’nde, AB ve Japonya arasında bir serbest ticaret anlaşması (STA) için hazırlıkların başlatılması kararı alınması üzerine, STA müzakereleri Nisan 2013’te başlamıştı. Bu kapsamda Avrupalı yetkililer, Japonya’dan demiryolu ve kentsel ulaşım konusunda bazı reformları müzakerelerin başladığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde gerçekleştirmesini talep etmişti. Bu önlemlerin alınmaması halinde ise, Avrupa Komisyonu’nun müzakereleri askıya alabileceği belirtilmişti.

Japonya’nın geçen yıl içinde demiryolu sektöründe reform gerçekleştirmesi ve AB için stratejik önem taşıyan bazı sektörlerde tarife dışı engelleri kaldırması, Avrupa Komisyonu tarafından olumlu karşılandı. Avrupa Komisyonu’nun Mayıs 2014’te Ticaret Politika Komitesi’ne sunduğu raporda, bu önlemler olumlu bir gelişme olarak nitelendirilirken, bazı alanlarda Japonya’nın daha fazla ilerleme kaydetmesi gerektiği de vurgulanıyor. Bu bağlamda, özellikle “kei cars” olarak bilinen küçük arabaların tanıtımında alınan önlemler, demiryolu sektörü için uygulanan tedarik kuralları ve menşe kuralları olarak bilinen coğrafi işaretler alanlarında Japonya’nın daha fazla ilerleme kaydetmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler ışığında, Avrupa Komisyonu, AB’nin Japonya ile yürüttüğü STA müzakerelerinin devam etmesini desteklediğinin sinyallerini verdi. Ancak bu konuya ilişkin resmi kararının Haziran ayında AB üye ülkelerine danıştıktan sonra açıklanması bekleniliyor. Bu gelişmelere ilişkin üye ülkelerin arasında yapılan ilk görüş alışverişinde ise, çoğu üye ülkeleri, raporu olumlu karşıladıklarını ve Japonya ile olan STA görüşmelerinin devam etmesini isteklerini belirtiler. Ancak, AB’nin dört üye ülkesi (Fransa, İspanya, İtalya ve Almanya) demiryolu sektörüne ilişkin kamu alımlarında Japonya’nın yeterince ilerleme kaydetmediği konusunda endişelerini dile getirdiler.

Söz konusu ülkeler özellikle şeffaflık ilkesinin dikkate alınmaması ve uygulamalarda ayrımcı önlemlerin bulunmasından şikâyetçi oldular. Bu tespitler doğrultusunda da, AB şirketlerinin Japonya’nın demiryolu pazarına verimli ve eşit şekilde erişip erişemediğini daha iyi değerlendirebilmek için en az iki yıllık bir izleme döneminin oluşturulması önerildi.