İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AVRUPA KOMİSYONU, DİJİTAL GÜNDEM’E İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORUNU YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 28 Mayıs 2014 tarihinde, Avrupa 2020 Stratejisi’nde önemli bir penceresini oluşturan Dijital Gündem’e ilişkin yıllık değerlendirme raporunu yayımladı. 2015’e kadar ulaşması hedeflenen 101 dijital eylemden şu ana kadar 95’ini gerçekleştirildiği veya üzerinde çalışılmakta olduğu açıklandı.

Genel tabloya bakıldığında, AB vatandaşlarının ve şirketlerinin giderek daha fazla çevrimiçi oldukları ve internet üzerinden daha fazla alışverişte bulundukları gözlemleniliyor. Geçtiğimiz son dönem içinde, vatandaşların ve şirketlerin dijital teknolojilerine karşı daha güven duydukları da ortaya çıktı. Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, özellikle kırsal bölgelerinde yüksek hızda geniş bant erişim imkânlarından tam olarak yararlanılamadığı ve bu nedenle de dijital uçurumun artığı gözlemleniliyor. Bir diğer endişe konusu da, dijital becerine sahip olmayan bazı kesimlerin bilgi toplumunun dışında kalma risklerin artmasıdır. Avrupa Komisyonu’nun Dijital Stratejilerden Sorumlu Üyesi Neelie Kroes, da, Avrupa’da dijital okuma-yazma becerine sahip olmaya bir alt sınıfının oluşmasından endişe duyduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirme raporunda belirttiği olumlu gelişmeler ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

-- Haftada en az bir kere internet kullananlarının sayısı 2010 yılından bu yana yüzde 60’dan yüzde 72’ye yükseldi. AB’de düzenli olarak internet kullanan vatandaş sayısının en yüksek olduğu ülkelerin başına Yunanistan, Romanya, İrlanda, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan geliyor.

--İşsiz, eğitim düzeyi düşük ve yaşlı gruplarda internet kullanım oranı son dört yıl içinde yüzde 41’den yüzde 57’ye yükseldi.

--AB’de yaşayan vatandaşlarının yüzde 20’sinin daha önce hiç internet kullanmadıkları tespit edildi. Ancak bu oranın dört yıl içinde üçte bir oranında düşmesi olumlu bir gelişmedir.

--AB vatandaşlarının yüzde 47’sinin alışverişlerini internet üzerinden yatığı göz önünde tutulursa, 2015 yılında bu oranın hedeflenen yüzde 50’ye ulaşması olasılığın arttığı düşünülüyor.

--Avrupalıların yüzde 100’ü geniş bant erişim imkânına sahipler.

--4G mobil geniş bant erişim imkânı bir yıl içinde yüzde 26’dan yüzde 59’a yükseldi.

Raporda, Avrupa Komisyonu’nca yeterince ilerleme kaydedilemeyen alanlar ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

--250'den az çalışanı bulunan işletmelerin sadece yüzde 14’ü internet üzerinden satış gerçekleştiriyor.

--Kırsal bölgelerdeki evlerin sadece yüzde 18’i yüksek hızlı geniş bant erişim imkânına sahip olduğu tespit edildi.

--2013 yılında e-Devlet hizmetlerinde ilerleme kaydedilmedi. Avrupalıların sadece yüzde 42’si bu hizmetlerde faydalandığı göz önünde tutulursa, 2015 yılına kadar hedeflen yüzde 50 oranın ulaşma ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor.