İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

INNOBAROMETER 2014 SONUÇLARI AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu, AB işletmelerindeki yenilikçi faaliyetlerin ticarileştirilmesinde kamu desteğinin rolünü anlamak için yapılan “Innobarometer 2014” anketinin sonuçlarını açıkladı.

Raporda şirketlerin çoğunluğunun ar-ge ve diğer yenilikçi uygulamalar için Ocak 2011’den sonra kamu mali desteği almadığı yer aldı. Bununla birlikte, şirketlerin ürün ve hizmetlerini ticarileştirmesi aşamasındaki en önemli engelin halen finansmana erişim olarak öne çıktığı belirtildi. Anket sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 66’sı son üç yıl içerisinde en az bir yenilikçilik geliştirdiği ve şirketlerin yüzde 61’inde ise yenilikçi ürün ve hizmetlerin 2013 cirolarına yüzde 25 e varan katkıda bulunduğu ortaya kondu.

Anket ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Antonio Tajani yenilikçiliğin AB’nin genel rekabet gücünün ve büyümesinin sürdürülmesinde ve geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğunu vurgularken, bu konuda Üye Devletler ile işletmelerin yenilikçi ürünler için finansmana erişimini kolaylaştırmak adına sıkı işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Yenilikçilik faaliyetlerinin durumunu, ticarileştirilmesinin önündeki engellerin tespitini ve kamu desteği rolünü tespit amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın ana bulguları şu şekilde oluştu;

- Yenilikçiliğe katkı yapan şirketler: Ocak 2011’den bugüne şirketlerin yüzde 66’sı en az bir yenilik geliştirdi.

-Yenilikçi ürünlerin ciroya etkisi: Şirketlerin yüzde 61’nde yenilikçi ürün ve hizmetler 2013 yılı cirosuna yüzde 25’e varan katkı sağladı.

-Yenilikçi fikirlerin gelişmesindeki aktörler: Şirketlerin dörtte üçünden fazlası  yöneticilerin (yüzde 87) ve çalışanların (yüzde 78) yenilikçi fikirlerin gelişmesine katkıda bulunduğunu belirtti.

-Şirketlerin yüzde 91’inin Ocak 2011’den itibaren yenilikçilik konusunda kamu finasman desteği almadığı vurgulandı.

-Kamu finansman desteği alan şirketlerin yüzde 67’si ise aldıkları desteğin önemli olmadığını belirtti.

-Yenilikçi ve yenilikçi olmayan ürünlerin ticarileşmesindeki engeller: Şirketlerin yüzde 68’i finansal kaynak yetersizliğinin ürün ve hizmetlerin ticarileşmesindeki en büyük engel olduğunu ifade etti.

-Ocak 2011’den bugüne şirketlerin yüzde 18’inin kamu ihalesi almayı başardığı ancak yenilikçi ürün ve hizmet satan şirketler için ise bu oranın yüzde 38 olduğu açıklandı.