İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AVRUPA KOMİSYONU ENERJİ GÜVENLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YENİ BİR STRATEJİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu 28 Mayıs 2014 tarihinde yeni bir Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi önerisini açıkladı. Mevcut jeopolitik ortam ve Birliğin süregelen ithal enerji bağımlılığı dikkate alınarak hazırlanan stratejinin temellerini dış kaynaklı enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi, enerji altyapının yenilenmesi, enerji iç pazarının tamamlanması ve enerji tasarrufu oluşturuyor. Stratejide enerji politikasına ilişkin ulusal kararların koordine edilmesi ihtiyacını ve dış ortaklarla müzakere ederken tek bir ses olarak konuşabilmenin öneminin altını çiziyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Komisyon Başkanı José Manuel Barroso 2009 yılındaki doğalgaz krizi sonrasında enerji güvenliğinin artırılması için önemli bir çaba gösterildiğini ancak son dönemde yaşanan Ukrayna krizinin AB’nin halen kırılgan yapısını koruduğuna işaret ettiğini belirtti. Komisyon tarafından hazırlanan yeni stratejinin AB liderlerince Haziran ayı içerisinde değerlendirileceğine dikkat çeken Barroso, enerji güvenliğini artırmanın tüm Birliğin ortak çıkarına olduğunu söyleyerek AB liderlerinin desteklerini beklediğini dile getirdi.

Bu kış doğalgaz arzında sıkıntı yaşanmaması için kapsamlı risk analizleri yapılmasını öneren Komisyon böylece enerji sisteminde enerji arzının kesilmesi riski ile ne derece baş edilebileceğini, buna dayanarak acil durum ve destek planlarının geliştirilmesini amaçlıyor. Orta ve uzun vadede ise Komisyon strateji belgesinde şunlar öneriliyor:

--Enerji kesintilerinde hızla harekete geçilebilmesi için enerji iç pazarının ve eksik altyapı bağlantılarının tamamlanması. Komisyon tarafından Birliğin enerji güvenliği açısından kritik olduğu düşünülen 33 altyapı projesi belirlendi. Bunun yanında 2030 yılına kadar mevcut elektrik kapasitesinin inter konnektivitesinin yüzde 15’e çıkarılması öneriliyor.

--Enerji arz kaynaklarının ve geçiş rotalarının çeşitlendirilmesi. 2013 yılı verilerine göre Birliğin tükettiği doğalgazın yüzde 39’u Rusya’dan, yüzde 33’ü Norveç’ten ve yüzde 22’si Kuzey Afrika’dan geliyor. AB yeni ülkeler ve bölgelerle işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Örneğin Akdeniz Doğalgaz Merkezi’nin geliştirilmesiyle Güney Gaz Koridoru’nun genişletilmesi, LNG arzının artırılması.

--Acil durum ve dayanışma mekanizmalarının geliştirilmesi ve kritik altyapının korunması.

--AB içerisindeki enerji üretimin artırılması. Yenilenebilir kaynakların ve fosil yakıtların sürdürülebilir üretimi buna dâhildir.

--Ulusal enerji politikalarının koordinasyonunun iyileştirilmesi, dış politika alanında tek ses olarak konuşulması. Komisyon’un üçüncü ülkelerle yapılan hükümetlerarası anlaşmaların ilk aşamalarına dahil olarak bunları enerji arz güvenliği açısından değerlendirmesi. Tüm bu tür anlaşmaların ve altyapı projelerinin AB düzenlemeleriyel uyumlu olup olmadığının Komisyon tarafından değerlendirilmesi.

--Enerji teknolojilerinin geliştirilmesi.

--Enerji verimliliğinin artırılması.

Komisyon tarafından hazırlanan Avrupa Enerji Güvenliği Stratejisi 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlenecek AB Konseyi Zirve Toplantısı’nda devlet ve hükümet başkanlarınca değerlendirilecek.

Belgenin aslına http://ec.europa.eu/energy/doc/20140528_energy_security_communication.pdf adresinden ulaşılabilir.