İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AB’DEN UKRAYNA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİYLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA

25 Mayıs 2014 tarihinde Ukrayna’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 26 Mayıs tarihinde AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso seçime ilişkin ortak bir açıklamada bulundu.

Bildiride, ağırlıklı olarak Ukrayna’nın ekonomik ve siyasi istikrarının muhafaza edilmesini sağlayacak yeni bir döneme geçildiği mesajı verildi. Bu bağlamda iki lider açıklamalarında, yeni Cumhurbaşkanı ile yeni çalışmaların yapılmasına istekli olduklarını dile getirdi. Yüksek katılımın sağlandığı seçimlerin yarattığı havanın ilişkilere olumlu yansıyacağını ve bunun bir fırsat olarak görülmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca temel özgürlük ve demokratik değerlere saygı gösterilen bir seçim yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren iki lider, bu ortamın ülke halkına yansıyan kararlılık örneğini, yaşanan gerginliğin azaltılacağı inancını ve ülkedeki güven ortamının temini için atılmış önemli bir adımı yansıttığını belirtti.

Ortak açıklamanın Rusya’ya yönelik kısımda ise, Rusya’nın Ukrayna halkının seçme hakkına ve iradesine saygı göstermesi gerektiğini ve nitekim Rusya tarafından yeni Cumhurbaşkanı ile kurulacak yeni diyalog mesajının da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Aynı şekilde Ukrayna halkının barış ve güven ortamına ihtiyaç duyduğu yinelenerek, bu noktada AB’nin Ukrayna’ya yönelik her türlü desteğin arkasında durmaya hazır olduğu ve uluslararası diğer ortakların da aynı gayet içinde hareket etmeleri gerektiği hatırlatıldı.

Ortak bildiriye http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-174_en.htm?locale=en internet adresinden ulaşılabilir.