İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AB Bakanlar Konseyi 2014-2020 Mali Çerçevesinde yer alan öz kaynaklara ilişkin mevzuatı onaylandı

AB Konseyi, 2014-2020 Mali Çerçevesi kapsamında öz kaynaklara ilişkin üç tüzükten oluşan mevzuat paketini 26 Mayıs 2014 tarihinde kabul etti. Söz konusu düzenlemeler AB öz kaynaklar sistemine ilişkin genel hükümler, öz kaynaklar sisteminin uygulanmasına ilişkin hükümler ve bütçe gelirlerine ilişkin metod ve prosedürleri içeriyor.

Bilindiği üzere AB bütçesinin gelirler bölümünde yer alan öz kaynaklar üç türden oluşuyor. Bunların ilki geleneksel öz kaynaklar olarak adlandırılan gümrük vergileri ve şekerden alınan vergilerdir. İkinci tür, Katma Değer Vergisi’ne (KDV) dayanan öz kaynaklardır. Genel kural olarak, her üye ülkenin uyumlaştırılmış KDV matrahının yüzde 0,3’ü üzerinden toplanır. KDV matrahı her üye ülkenin Gayrısafi Milli Hasılası’nın (GSMH) yüzde 50’sini aşmamalıdır. Üçüncü tür öz kaynaklar ise, üye ülkelerin Gayrısafi Milli Hasılasına dayanır. Her üye ülkenin brüt milli gelirinden aynı oranda alınarak AB bütçesinin diğer öz kaynaklar tarafından karşılanmayan kısmının karşılanmasında kullanılır.

Varılan son anlaşma kapsamında öz kaynaklarda İngiltere’ye ilişkin düzeltme ve bu düzeltmeye ilişkin indirimler devam ederken, yüzde 0,3’ten yüzde 0,15’e düşürülen KDV oranı 2014-2020 döneminden itibaren Almanya, Hollanda ve İsveç’e uygulanacak. Anlaşma, bazı üye ülkelerin 2014-2020 döneminde başta Hollanda, Danimarka, Almanya ve Avusturya olmak üzere GSMH’ye dayanan yıllık ödemelerinde indirim getiriyor.

Üye ülkeler AB bütçesine sağladıkları geleneksel öz kaynakların sadece yüzde 20’sini vergi tahsilâtı maliyetleri kapsamında alıkoyabilecekler. Eski uygulama ise yüzde 25 idi. Yeni düzenlemeler öz kaynaklara ilişkin kararın üye ülkeler tarafından onaylanmasını takiben 1 Ocak 2015’ten itibaren geriye dönük olarak uygulanacak.