İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

Avro Alanı’nda Ekonomik Hassasiyet Endeksi ve İş Çevreleri İklimi endeksi arttı

Avro Alanı’nda Ekonomik Hassasiyet Endeksi (ESI), Nisan ayındaki düşüşten sonra Mayıs ayında 0,7 puan artarak 102,7’ye yükseldi. AB’de ise 0,2 puan artışla 106,5 düzeyinde fazla değişim göstermedi. Endeksin Avro Alanı’nda güven artışında, tüketiciler, sanayi ve inşaat sektörü yöneticileri etkili oldu. Hizmetler ve perakende sektörlerinde ise güven, Nisan ayına göre genel olarak değişmedi. Avro Alanı’nın önde gelen ekonomilerinde endeks artış gösterirken (İspanya yüzde 0,4; İtalya yüzde 0,5; Almanya yüzde 0,7; Hollanda yüzde 1,3) Fransa’da yüzde 0,4 azalış kaydedildi.

Mayıs 2014’te İş Çevreleri İklimi Endeksi (BCI), Avro Alanı’nda hafif bir artış göstererek 0,09 puan artışla, yüzde 0,37’ye yükseldi. İş dünyası yöneticilerinin geçmiş üretime ilişkin değerlendirmelerinde önemli derecede iyileşme görülürken, üretim beklentileri, genel siparişler ve ihracat siparişlerinde sınırlı bir artış kaydedildi. Diğer yandan, mamul mallarda stoklara ilişkin değerlendirmede değişim görülmedi.