İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

Avrupa Komisyonu AB için kritik öneme sahip hammaddelere ilişkin bir Rapor yayınladı

Avrupa Komisyonu 26 Mayıs tarihinde AB’nin ekonomik gelişmesi açısından kritik öneme sahip olan hammaddelerin listesini yayınladı. 2011 yılında hazırlanan bir önceki listede yer alan 14 hammaddeden 13’ ü yeni listede yerini korurken altı yeni hammadde eklendi.

Söz konusu listenin oluşturulması ve üç yılda bir gözden geçirilmesi, AB’de kritik hammaddelerin üretilmesinin teşvik edilmesine yardımcı olmayı ve yeni madencilik ve geri dönüşüm faaliyetlerinin kolaylaştırılmasını amaçlıyor. Bu listeden örneğin AB’nin müzakere ettiği ticaret anlaşmalarında ticaret sapmalarını önlemede ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini teşvik etmekte destekleyici bir unsur olarak yararlanılmakta. Ayrıca söz konusu ürün listesi kendi hammadde tedarik kaynak ve şartlarının durumunu değerlendirmek isteyen şirketlere de önemli bir bilgi kaynağı olarak hizmet etmekte.

Rapora,

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/documents/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.