İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

Dolandırıcılıkla Mücadele: Hercule III Çalışma Programı kabul edildi

Avrupa Komisyonu, dolandırıcılıkla mücadele programı kapsamında, Hercule III ilk yıllık çalışma programını 26 Mayıs 2014 tarihide kabul etti. Herkül III Programı, dolandırıcıların yakalanması ve vergi mükelleflerinin paralarının korunması amacıyla, üye ülkelerin önemli miktarda finansal destek sağlaması amacını taşıyor.

Kabul edilen çalışma programına göre, AB Üye Devletleri 2014 yılında dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer yasadışı faaliyetler ile mücadele amacıyla 13,4 milyon avro kaynak sağlayacaklar. Programı aynı zamanda, AB’nin mali çıkarlarını etkileyen diğer suç faaliyetlerini durdurmak amacıyla, özel projeler için x-ışınları tarayıcıları ve diğer teknik donanımların satın alınmasına mali kaynak aktaracak.

Avrupa Komisyonu’nun Vergi, Gümrük ve Sahtecilikle Mücadele’den sorumlu üyesi Algirdas Šemeta, “AB'de dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele kapsamında gerçek bir ortaklık oluşturulmasının gerekliliğine” dikkat çekti. Üye Devletler gümrük ve kolluk güçlerinin teknik ve operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi projelerinin toplam maliyetinin yüzde 80 kadarını, Hercule III Programı kapsamında finanse edebilirler. Bazı durumlarda bu oran yüzde 90 seviyesine kadar çıkarılabilir. Mevcut ekonomik koşullarda bu denli yüksek oranda mali kaynak sağlanması, dolandırıcılığın engellenmesine ilişkin olarak AB düzeyinde önemli bir katkı anlamına geliyor.

2014 yılı içinde Program kapsamında teknik destek için öngörülen 10,3 milyon avro kaynak ulusal otoritelerin, örneğin Otomatik Plaka Tanıma Sistemleri (ANPRS) için bilgisayar ve x-ışınları tarayıcıları alımında kullanılacak. Avrupa Komisyonu ayrıca, üye ülkelerin gümrük ve vergi birimlerinin ortak kullanımına açılacak olan özel bir veri tabanına erişim için finansal destek sunacak.  Bu destek, AB içinde ve üye ülkelerde yılda yaklaşık 10 milyar avro ekonomik kayba neden olan tütün kaçakçılığı ile mücadelede önemli bir katkı oluşturacak.

Bu rakamların dışında, Hercule III programı kapsamında 3,4 milyon avro kaynak eğitim, seminer ve konferans faaliyetlerine aktarılacak. Eğitimlerin bazıları, üye ülkelerin gümrük veya kolluk personelinin, dijital adli tıp becerilerinin geliştirilmesi ve bu alanda en iyi uygulamaları paylaşmalarına izin verilmesi için düzenlenecek. Bu sayede, akademisyenler ve uzmanlar arasında dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına ilişkin olarak bilgi alışverişinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.