İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
24-30 MAYIS 2014

AB’de ilk NATURA 2000 Ödülleri sahiplerini buldu

21 Mayıs 2014 tarihinde Brüksel’de yapılan törenle ilk NATURA 2000 Ödülleri Avrupa Komisyonu’nun Çevreden Sorumlu Üyesi Janez Potocnik tarafından verildi. Toplam 163 başvurunun aldığı açıklandı.

NATURA 2000 mevcut haliyle, AB’de toplamda yaklaşık 27 bin korunmuş doğal yaşam alanını kapsıyor. Ödüller, AB’ye üye olan ülkelerde doğal alanların korunması çalışmalarında belirlenen kategorilere göre en iyi uygulama örneklerine veriliyor. Ödül kategorileri; AB Habitat ve Kuşlar Yönergeleri’nin hükümleri paralelinde türlerin korunmasına yönelik “koruma”, bölgesel kalkınmaya yönelik “sosyo-ekonomik yararlar”, farkındalığın arttırılmasına yönelik “iletişim”, tüm paydaşların aktif katılımına yönelik “bilgilendirme” ve bölgesel farklılıkların azaltılmasına yönelik “sınır-ötesi işbirlikleri” olarak belirlendi.

 Buna göre Koruma Ödülü, Bulgaristan’dan Saka Dağı’nın doğal yaşamının korunması projesine; Sosyo-Ekonomik Yararlar Ödülü, Romanya’dan Sighioara-Târnava Mare Nehri projesine; İletişim Ödülü, Çek Cumhuriyeti’nden Raná-Hrádek Bölgesi projesine; Bilgilendirme Ödülü, Belçika’dan Vijvergebied van Midden Limburg sulak ve ormanlık alan projesine ve Sınır-Ötesi İşbirliği Ödülü, İspanya’dan koruma yönetimi standartlarının yaygınlaştırılması çalışmalarından ötürü Teknik İşbirliği Ağı’na verildi.