İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2014

AB HUKUKU YAZ OKULU DUYURUSU

İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile birlikte “Avrupa Birliği Hukuku” hakkında bir yaz okulu düzenlemektedir. Bu sene sekizincisi düzenlenen ve 16 Haziran - 08 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz okulunda dersler İngilizce olarak Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından verilecektir. Yaz okulu 3 hafta sürecek olup dersler hafta içi her gün Yeditepe Üniversitesi’nde yapılacaktır.

Programı aşağıda sunulan yaz okulunda AB Anayasa Hukuku, İç Pazar Hukuku, Kişilerin Serbest Dolaşımı, AB ve Türkiye İlişkileri, DTÖ ve Bölgesel Ticaret Anlaşmaları, Devletler Hukuku ve AB, AB ve İnsan Hakları, AB Hukuku Uygulamaları, AB Hukukunda Türk vatandaşlarının hakları gibi konu başlıkları Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mensubu uzman akademisyenler ve Avrupa Adalet Divanı yargıçları tarafından anlatılacaktır.

Yaz okulu kapsamında 23-27 Haziran tarihleri arasında Avrupa Adalet Divanı (ABAD) yargıçları Heikki Kanninen, Miro Prek, Eugene Buttigieg ve Viktor Kreuschitz AB hukuku ve ABAD içtihadı konusunda ders verecektir.

3-8 Temmuz tarihlerinde ise, ABAD’da görülen Soysal davası avukatı Stuttgart Barosu üyesi Prof. Dr. Rolf Gutmann AB hukukunda Türk vatandaşlarının haklarını anlatacaktır.

Yaz okulu öğretim kadrosu ABAD yargıçları ve Prof Dr. Gutmann’ın yanı sıra, aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Amsterdam Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Daniela Obradovic, Prof. Dr. Ronald van Ooik, Prof. Dr. James Mathis, Prof. Dr. Catherine Brölmann, Prof. Dr. Yvonne Donders, Dr. Thomas Vandamme, Prof. Dr. A. A. M. Schrauwen

Özellikle Türkiye’nin AET ile imzaladığı 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması’nın son aşamasını oluşturan gümrük birliğinin yürürlüğe girmesi ile başlayan ve AB adaylığı ile hız kazanan süreç içinde Türkiye siyasi ve ekonomik alanda birçok hukuki ve idari reform yaparak, AB müktesebatına uyumu büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu açıdan AB hukukunun farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olmak, Türkiye’de AB’ye katılım sürecinde atılan hukuki ve idari adımları ve reform sürecinin yönünü anlamak açısından faydalı olacaktır. Rekabetten, tüketicinin korunmasına, ticaretten teşviklere kadar hukuk sistemimiz için model oluşturan AB hukuk sistemini bilmek bir aday ülke olan Türkiye’de hukukun işleyişi ve gelişimini anlamak ve AB uyum süreci konusunda bilgi sahibi olmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Söz konusu yaz okulunu tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

 

PROGRAM: AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU YAZ OKULU

TARİH: 16 HAZİRAN - 08 TEMMUZ 2012

YER: YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL

 

DERSLER:

AB Anayasa Hukuku – Prof. Dr. Daniela Obradovic, Amsterdam Üniversitesi

(16-18 Haziran)

Kişilerin Serbest Dolaşımı – Prof. Dr. Ronald van Ooik, Amsterdam Üniversitesi ve Dr. Thomas Vandamme, Amsterdam Üniversitesi

(18-20 Haziran)

İç Pazar Hukuku - Prof. Dr. A. A. M. Schrauwen, Amsterdam Üniversitesi

(23-25 Haziran)

AB Hukuku Özel Oturumu – Avrupa Adalet Divanı yargıçları, Heikki Kanninen, Miro Prek, Eugene Buttigieg ve Viktor Kreuschitz

(23-27 Haziran)

DTÖ ve Ticaret Anlaşmaları – Prof. Dr. James Mathis, Amsterdam Üniversitesi

(25-27 Haziran)

Devletler Hukukunda AB – Prof. Dr. Catherine Brölmann, Amsterdam Üniversitesi

(30 Haziran- 1 Temmuz)

AB ve İnsan Hakları – Prof. Dr. Yvonne Donders, Amsterdam Üniversitesi

(2-3 Temmuz)

AB Hukukunda Türk Vatandaşlarının Hakları – Prof. Dr. Rolf Gutmann, Soysal davası avukatı

(3-8 Temmuz)

 

LCV: İKV 0 212 270 93 00’dan Seda Avcı Yaman

NOT: Dersler İngilizce olarak yapılacaktır. Yaz okulunu tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir. Konaklama için Yeditepe Üniversitesi öğrenci oteli ile temasa geçilebilir.

Erkek Öğrenci Oteli: 0216 578 0104/05

Kız Öğrenci Oteli: 0216 578 0102/03