İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2014

ILO`NUN DÜNYADA SOSYAL KORUMAYA İLİŞKİN RAPORU YAYINLANDI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan dünyada sosyal korumaya (social protection) ilişkin rapor, 3 Haziran 2014 tarihinde açıklandı. Rapor’da ekonomik krizin ilk aşamasında (2008-2009) en azından 48 orta veya yüksek gelirli ülkelerin ekonomik iyileştirme programları uyguladıkları ve bunların dörtte birinin sosyal koruma önlemleri içerdikleri belirtiliyor.

ILO’ya göre bu önlemler istikrarlaştırma işlevi gördü ve ekonomilerin belirli bir dengeye gelmesine ve toplumun ekonomik ve sosyal açıdan en zayıf kesimlerinin korunmasına yardımcı oldu. Ancak krizin ikinci aşamasında yeni hükümetler U dönüşü yaptılar ve toplumun bu kesimlerine desteğin artırılması yönündeki zorunlu ihtiyaca rağmen bütçe konsolidasyonuna gitmeye başladılar. ILO’ya göre bütçe konsolidasyonu Avrupa’ya özgü bir strateji değil, çünkü dünyada 122 ülke GSYH anlamında kamu harcamalarını kısmaya başladılar. Mali konsolidasyon önlemleri birçok yüksek gelirli ülkede yoksulluğun ve sosyal dışlanmanın artmasına katkıda bulundu ve sürekli işsizliği, düşük ücretleri ve yüksek vergileri tetikleyen unsurlardan birisi oldu. Ortaya çıkan baskılanmış hane halkı gelir düzeyleri iç tüketimi ve talebi tehdit ediyor ve ekonomik iyileşmeyi yavaşlatıyor.

ILO’ya göre, bazı verilere bakıldığında durum oldukça kaygı verici. Refahın korunmasına dönük harcama ve önlemlerin azaltılması, çoğu çocuk, kadın, engelli ve yaşlı olmak üzere AB’de yoksulluk seviyesini toplumun yüzde 24’üne yükseltti. Dünyadaki nüfusun yüzde 70’inden fazlası sosyal refah olanaklarından ya hiç yararlanamıyor ya da ancak kısmen yararlanabiliyor. Dünyada işsizlerin sadece yüzde 12’si (bunun da yüzde 64’ü Batı Avrupa’da olmak üzere) işsizlik ödemesi alabiliyor ve emeklilik yaşı dolmuş kişilerin yüzde 49’u emekli maaşı alamıyor. Emekli maaşı alanlar da genellikle yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Raporun tanıtım toplantısında konuşan ILO Genel Müdür Yardımcısı Sandra Polaski, sosyal refahın korunması ihtiyacının ekonomik belirsizlik, düşük büyüme, artan eşitsizlik dönemlerinde çok daha fazla gerekli olduğunun altını çizerek, uluslararası toplumun bu sorunu 2015 sonrası gelişme programlarındaki önceliklerinde üst sıralara koyması gerektiğini belirtti.

Rapora,

www.ilo.org/global/research/global-reports/world-social-security-report/2014 adresinden ulaşılabilir.