İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2014

Avrupa Patent’i şirketlerin güvenini kazanıyor

2 Haziran tarihinde sonuçları açıklanan bir ankete göre, 2016 yılında yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa’nın yeni “tek duraklı” patent sisteminin, daha önceden birçok avukat ve çok uluslu şirketler tarafından eleştirilmiş olmasına karşın son dönemde şirketlerin güvenini kazandığı belirtiliyor. Tüm Avrupa genelini kapsayan birleştirici patent sistemi, buluşlarını koruma almak isteyen işletmelere, her bir AB Üye Devleti’nde ayrı ayrı patent başvurusu yapmaları yerine, tek bir sistem ile hem daha ucuz hem daha basitleştirilmiş şekilde patent başvurusu yapmalarına olanak sağlıyor.

Bilindiği üzere, yeni sistem gündeme geldiği günlerde, firma ve şirketlerin patent başvurularında eski “ülke ülke” (country by country) yaklaşımına devam edip etmeyeceği, buna bağlı olarak, yeni düzeni tercih edip etmeyecekleri hakkında birçok tartışma yaşanmıştı. Yeni sistemin özellikle denenmemiş bir Birleşik Patent Mahkemesi (Unified Patent Court – UPC) tarafından etkin ve nitelikli olarak karar alınmasının sağlanması konusunda şüpheler çoğunluktaydı.

Avrupa’da işlev gören, patent sahibi büyük ve orta ölçekli işletmelerin merkezlerinde görev alan 152 kişinin katıldığı bir anketin sonuçlarına göre, katılımcıların yüze 74’ü yeni sistemin kendi işletmelerine faydalı olacağı görüşünü benimserken, katılımcıların sadece yüzde 15’i, yeni sistemin işletmeleri üzerinde olumsuz etkileri olacağı görüşünü savundu. Telekom, medya ve teknoloji şirketlerinden katılanların yüzde 91’i ise birleşik patentin olumlu sonuçlar doğuracağı görüşünü belirttiler.