İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AVRUPA KOMİSYONU 2015 TASLAK BÜTÇESİNİ SUNDU

Avrupa Komisyonu 11 Haziran 2014 tarihinde AB’nin 2015 dönemi taslak bütçesini sundu. 2015 bütçesi 2014’ göre taahhütlerde yüzde 2,1 gibi hafif bir artışla 145.6 milyar avroya ulaşırken ödemeler, yüzde 1,4’lük artışla 142.1 milyar avro tutarında öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu’nun Bütçe ve Mali Programlardan sorumlu üyesi Janusz Lewandowski yaptığı açıklamada, 2015 bütçesinde büyüme ve istihdamın ön plana çıktığını, kıt kaynakların geçmişin mirası ve Avrupa’nın krizden çıkışı için kullanılacağını belirtti. Diğer yandan geçen yıldan kalan ödemelerin de dikkate alınması gerektiğini belirten Lewandowski, kartopu etkisi yaratan ödenmeyen taahhütlerden bahsederek, AB bütçesinin dengeye getirilmesi ve AB kurumlarındaki görevli kişilerin sayısının azaltılması gerektiğine işaret etti. Taahhütlerde yüzde 2,1 artış olmasına karşın, gelecek yıl bütçesinin, harcamalarda 2013 bütçesinin 2 milyar avro gerisinde olduğunu da ekledi.

2015 taslak bütçesi bütün üye ülkelerin GSYİH’sinin yüzde 1’ini oluşturuyor ve AB’nin belli başlı konularını içeriyor. Bütçede taahhütlere ilişkin ödenekler 2014-2020 dönemi mali çerçevesinde öngörülen yeni programlara odaklanıyor ve önerilen tutarın yaklaşık yüzde 60’ı AB’nin araştırma geliştirme, gençlik ve iş dünyasına yönelik programlarını destekliyor. Ödemelere ilişkin tahsisatların büyük bir bölümünün, araştırma (Horizon2020), Trans-Avrupa ağları, ulaştırma ve ICT, Genç İstihdamı Girişimi gibi, AB’nin ekonomik büyüme ve istihdam başlıklarına ayrılması planlanıyor ve 2014’e göre yüzde 29,5 artış öngörülüyor. Diğer alanlar, göç, iltica ve bütünleşme fonu (yüzde 140 artışla) sağlık ve tüketicinin korunmasını (yüzde 20 artışla) kapsıyor.

AB’nin faaliyet giderleri toplam bütçenin yüzde 4,8’i ile sabit kalırken, öngörülen yüzde 1,6 artış enflasyon oranı göz önüne alındığında reel anlamda artış getirmiyor. Üç yılda her yıl yüzde 1 oranında personel azaltımı öngörülürken, Komisyon 5 yılda yüzde 5 azaltım hedefi kapsamında diğer kurumların personelinde de azaltıma gidiyor. İdari giderlerde de azalış öngörülüyor.

2015 taslak bütçesinin sunulmasından sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu görüş bildirecek. Daha sonra, onaya kadar Konsey ve Parlamento arasında uzlaşma süreci başlayacak.