İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AVRUPA KOMİSYONU, ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN UYGULADIĞI TİCARİ SAVUNMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu’nun, üçüncü ülkelerin ticari savunma önlemlerine ilişkin hazırladığı 11’inci yıllık raporu Haziran ayında yayımlandı. Söz konusu raporda, üçüncü ülke pazarlarının AB ihracatlarına karşı uyguladığı önlemlerde 2013 yılında önemli bir artış kaydedildiğine dikkat çekildi. Rapora göre, üçüncü ülkelerin, AB ihracatlarına karşı uyguladıkları ticari savunma önlemlerin sayısı 152’e ulaşmış durumda. 2012 yılına göre kıyaslandığında, 13 önlemin süresinin dolması ve 27 yeni önlemin uygulanmaya başlanması ile bir yıl içinde artan önlem sayısı 14’u buldu. Avrupa Komisyonu ayrıca raporda, üçüncü ülkelerin koruyucu ticaret uygulamalarını kötüye kullanmasındaki artışa dikkat çekti.

AB ve üye ülkelerine karşı en çok ticari savunma araçlarına başvuran ülkelerin başına Hindistan (21 önlem) ve Çin (19 önlem) geliyor. Listenin geleneksel lideri ABD ise, şu an yürürlükteki 17 önlemiyle üçüncü sıraya düşmüş durumda. ABD’yi takip eden diğer ülkeler ise Türkiye ve Endonezya.

Üçüncü ülkeler tarafından AB ihracatlara karşı alınan yeni koruyucu ticaret önlemlerinin sayısı 2010 yılında 20 iken bu sayı 2013’te 27’ye ulaştı. En çok yeni önlemi yürürlüğe koyan ülkenin ise Çin olduğu tespit edildi. Brezilya, Kolombiya, Avrasya Gümrük Birliği ülkeleri (Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya), Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye tarafından en az iki yeni önlemin yürürlüğe koyulduğu gözlemlendi. Avrupa Komisyonu, aralarındaki ticari hacmin önemli olması nedeniyle, Çin ve Avrasya Gümrük Birliği tarafından uygulamaya konulan önlemlerin, AB ihracatını olumsuz yönde etkileyecek potansiyele sahip olduğu konusunda uyardı

Raporda ayrıca, Avrupa ürünlerine karşı uygulanan ve 2012 yılında sayısı 37’yi bulan anti-damping ve anti-sübvansiyon önlemleri ya da korunma önlemli soruşturmaların sayısının 2013’te 43’e yükselmesi önemli bir artış olarak değerlendirildi. Bu alanda öne çıkan ülkeler ise, Hindistan, Çin, Kolombiya, Avustralya, Brezilya, Kanada ve Güney Afrika olarak belirtildi.

Tüm bunların yanı sıra, raporda ayrıca Avrupa Komisyonu’nun 2013 yılında AB ihracatçılarını korumak için aldığı önlemlere de yer verildi. Bununla ilgili olarak, Çin tarafından x-ray tarayıcılarına yönelik uygulanan anti-damping ile Peru’daki anti-sübvansiyon önlemlerinin Dünya Ticaret Örgütü’nün Anlaşmazlıkların Halli Organı’nın karşı yönde karar vermesi ile kaldırıldığından bahsedildi.

Söz konusu rapora, aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152528.pdf