İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AB, YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Avrupa Komisyonu, AB genelinde çalışanların iş güvenliğini ve sağlığını koruyacak yeni dönem stratejik çerçeve belgesini (Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020) sundu. Yeni dönem strateji ile, çalışanların daha iyi sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını sağlayacak öncelikler ve öneriler gündeme getiriliyor. Özellikle mikro ve küçük işletmelerin, bir önceki strateji belgesinde yaşanan sıkıntılara paralel olarak, yeni kuralların uygulanmasında yaşadıkları sorunların önüne geçilmesi planlanıyor.

AB’nin 2007-2012 İş Güvenliği ve Sağlığı Stratejisi’nin eksikliklerinin dikkate alınmasıyla hazırlanan yeni kurallar için üç temel konu üzerinden hareket edilecek:

--Özellikle küçük işletmelere yönelik, risk yönetimlerinde ve mevcut kuralların uygulanmasında etkili olacak ek çalışmalar;

--Yeni hastalıkların ortaya çıkmasını engelleyen iş ortamlarının temini;

--AB genelinde yaşanan iş gücündeki yaşlanma oranının dikkate alınması.

Strateji belgesinde belirtilen çözüm önerileri ise şu şekilde sıralanıyor:

--AB’ye üye ülkelerdeki ulusal sağlık ve güvenlik stratejilerinin güçlendirilmesi

--Mikro ve küçük ölçekli işletmelerde kuralların uygulanmasını sağlayacak online çalışmalar ve karşılıklı etkileşim yöntemleriyle, risk değerlendirme mekanizmalarının sağlanması;

--AB’ye üye ülkelerdeki ulusal istihdam denetim mekanizmalarından değerlendirmelerin düzenli olarak alınması;

--Mevcut yasal düzenlemelerde ve idari yükümlülüklerde basitleştirmeye gidilmesi;

--Yeşil teknoloji, biyo-teknoloji ve nano-maddeler gibi yeni önerilerin tanımlamalarıyla beraber gündeme alınması ve böylelikle risklerin azaltılması;

--İstatistikî verilerin daha düzenli toplanması;

--AB’nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD) gibi uluslararası organizasyonlarla kuracağı daha güçlü işbirliği ile iş kazalarının ve iş ile ilgili hastalıkların azaltılmasına yönelik ortak çalışmaların hazırlanması.

Avrupa Komisyonu’nun strateji belgesinde AB vatandaşlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilmesi, sosyal diyaloğun geliştirilmesi ve AB’nin ilgili diğer politika alanları arasında eş güdümlü çalışmaların sağlanması da diğer öncelikler olarak belirtiliyor. Bu noktada Avrupa Sosyal Fonu ile İstihdam ve Sosyal Yenilikçilik Programı’nın, mali destek kısmında devreye girmesi bekleniyor. Çerçeve belgesinde belirtilen önerilerin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların ve gelişmelerin detaylı değerlendirmesi de 2016 yılında yapılacak.

Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler ve Soysal İçermeden Sorumlu Üyesi László Andor açıklamasında, AB’de tüm sektörlerde yılda 3 milyon çalışanın ciddi iş kazalarına maruz kaldığını ve 4.000 çalışanın ise hayatını kaybettiğini belirtti. Yenilenen stratejinin, eskisinde yaşanan başarılara eklenecek bir çalışma olacağını kaydetti.

2007-2012 döneminin önceliklerine yönelik uygulamalarda görülen başarı düzeyinin ve eksikliklerin analiz edildiği Mayıs 2013 tarihli raporda, AB’de iş kazalarında yaklaşık yüzde 28’lik bir düşüşe dikkat çekiliyor. Ancak önemli riskler; yeni stratejide de belirtilen, sağlık ve güvenlik riski taşıyabilen nano-maddeler ve elektro-manyetik alanların durumu üzerinde toplanıyor. Aynı şekilde AB genelinde artan işgücündeki yaşlanma, üye ülkelerden beklenen düzenli istatistikî verilerin temini ve kuralların küçük işletmeler düzeyinde yeterince uygulanmadığı sorunları diğer riskler olarak gösteriliyor.