İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AB’NİN KÜLTÜREL DİPLOMASİDE YENİ BİR İVMEYE İHTİYACI VAR

Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Parlamentosu’nun (AP) girişimiyle kültürel diplomasi hakkında 10 Haziran 2014 tarihinde bir rapor yayımlandı. Raporda, AB ve üye devletlerinin kültürel diplomasinin yumuşak gücünü kullanarak birçok alanda kazanımlar elde edebileceklerine dikkat çekildi. Bilindiği gibi, kültür AB’nin dış eyleminin önemli bir parçasını oluşturuyor ve kapsamlı bir politika çerçevesi belirleyerek, 2007 yılından bu yana Komisyon’un ve Üye Devletlerin ortak çalışmalarına kılavuzluk eden “Kültür için Avrupa Gündemi”nin üç stratejik hedefinden birini oluşturuyor.

Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çoklisanlılık ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou, kültürel diplomasinin AB’ye Avrupa kültürünü ve insan hakları, çeşitlilik ve eşitlik gibi değerleri diğer ülkelerle paylaşma imkânı sunduğunu kaydetti. Vassiliou, bunun yanında kültürel diplomasinin istihdam ve büyüme açısından sağlayacağı kazanımlara dikkat çekti ve gelecek dönem Avrupa Komisyonu’nu ve AP’yi raporun tavsiyelerini uygulamaya davet etti.

28 Üye Devletin yanı sıra AB’nin on stratejik ortağı (ABD, Brezilya, Çin, Güney Amerika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika ve Rusya) ve on altı komşu ülkede yapılan değerlendirmelere dayalı raporda, kültürel diplomasinin etkisini artırmak üzere bir dizi tavsiyede bulunuluyor:

--AB delegasyonlarında kültür ataşeleri gibi ilgili kişilerin daha etkin bir şekilde koordine edilmesi;

--Mali destek sağlanması için ortak mali destek ve özel sektör-kamu ortaklığı gibi yeni metotların kullanılması;

--Kültür alanında faaliyet gösteren kuruluşların ve Üye Devletlerin kültür enstitüleri ve ataşeleri başta olmak üzere bu alandaki kaynaklarının birleştirilmesi;

--Kültür alanında faaliyet gösteren kişilere vize kolaylığı sağlanması yoluyla bu alanda hareketliliğin önündeki engellerin kaldırılması;

--Eğitim ve kültür alanındaki değişim programlarının genişletilmesiyle gençlerle bağlantıların güçlendirilmesi;

--Şehir ve kasabalarda kilit ortaklar bulunmasına odaklanılması;

--Farklı ülkelerden sanatçı, yazar ve gazeteciler arasında iyi uygulama örneklerinin değişiminin kolaylaştırılması;

--Kültür alanında faaliyet gösteren kuruluş ve vakıflarla işbirliği olanaklarını kolaylaştırılması yoluyla kültür alanındaki yerel paydaşlara destek olunması;

--Projelerin ve kültürel diplomasi politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin geliştirilmesi.

Söz konusu raporun AB üye devletlerinin temsilcileri ve AP ile tartışılması bekleniyor. Rapora ilişkin Üye Devlet temsilcileri ile Yunanistan’ın Dönem Başkanlığı’nda 17 Haziran’da başlayacak görüşmeler, İtalya’nın Dönem Başkanlığı’nda da sürecek. Rapor konusunda, AP ile görüşmeler ise 25 Haziran’da başlayacak.

Raporla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://cultureinexternalrelations.eu/report-publication/