İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AB nükleer güvenlik yönergesini yeniliyor

AB Konseyi 200971/Euratom sayılı nükleer güvenliğe ilişkin Yönerge’de değişikliğe gidilmesini kabul etti. Gözden geçirilecek yönergede olası nükleer kazaların sonuçlarını sınırlayan ve nükleer santrallerin tüm yaşam süreleri boyunca (konumu, tasarımı, devreye sokulması, işletilmesi, devreden çıkarılması) güvenliğini dikkate alan AB çapında nükleer güvenlik maddeleri ortaya koyuluyor. Ulusal düzenleyici kurumların bağımsızlığını daha da güçlendiren yönergede nükleer kazaların etkilerinin sınırları aştığı gerçeğinden hareketle Üye Devletlerin ulusal düzenleyici kurumları arasında daha yakın işbirliği, koordinasyon ve bilgi alışverişinin temini destekleniyor.

Nükleer güvenlik konularında şeffaflığın artırılmasını öngören yönergede kamuoyuyla paylaşılması gereken bilgilerin çeşidi ve koşulları netleştiriliyor. Ayrıca yönergede farklı ulusal düzenlemeler de dikkate alınarak vatandaşların nükleer santrallerle ilgili karar alma sürecine daha fazla dâhil olmaları destekleniyor. Yönergede nükleer santrallere ilişkin emsal taramaların koşullarının yanı sıra bu santrallerin gözetimi ve tecrübelerin paylaşılması destekleniyor. Buna göre Üye Devletler ilki 2017 yılında başlatılacak emsal taramalar için gerekli tüm düzenlemeleri yapmakla yükümlü kılınırken kendi ulusal kurumlarının ve yasal düzenlemelerinin de on yılda bir yeniden gözden geçirilmesini sağlamaları gerekecek.

Üye Devletler gözden geçirilen yönergeyi uygulamalarına ilişkin ilk raporlarını 22 Temmuz 2014’e kadar ikinci raporlarını ise 22 Temmuz 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na sunacaklar.