İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

AB’de araştırma ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla bir dizi reform önerisi getirildi

Avrupa Komisyonu, AB’nin ekonomik iyileşmesinden araştırma ve yenilikçiliğe yönelik yatırımları ve reformlarının önemine dikkat çekerken, harcama konusunda halen sıkıntılar yaşayan AB üye ülkeleri için, bütçelerinden maksimum verim almalarını sağlayacak önerilerde bulundu. Bu hedef doğrultusunda, Avrupa Komisyonu, 10 Haziran 2014 tarihinde bir tebliğ yayımlamakla kalmayıp, her üye ülkenin kendi ihtiyaçlarına cevap verecek reformlar için her türlü desteği sağlayacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin araştırma ve yenilikçiliğe öncelik vermeleri çağrısında bulundu. GSYİH’den Ar-Ge’ye ayrılan payın yüzde 2 oranında sınırlı kalması, AB’nin ABD, Japonya ve Güney Kore gibi uluslararası rakiplerinin çok gerisinde kalmaya devam ettiği belirti.

AB’de araştırma ve yenilikçiliği teşvik etmek amacıyla öngörülen reformlar üç temel alana odaklanıyor. Bunlar sırasıyla şöyledir:

--Strateji geliştirme ve politika oluşturma süreçlerinin kalitesini artırılması, araştırma ve yenilikçi faaliyetlerini bir araya getirilmesi ve bu girişimlerin istikrarlı çok yıllık bir bütçe ile desteklenmesi;

--İdari külfeti azaltarak ve daha rekabetçi bir fon sistemi oluşturarak, araştırma ve yenilikçi programlarının kalitesini artırılması;

--Sanayi sektörü ile yeni işbirliği imkânlarının geliştirerek, araştırma ve yenilikçilik alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumlarının kalitesini artırılması.