İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

Avrupa Komisyonu bazı üye ülkelere karşı devlet yardımı soruşturması başlattı

Avrupa Komisyonu İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda’ya karşı bazı uluslar arası şirketlere uygulanan vergi indirimlerinin AB’nin devlet yardımları kurallarına aykırı olup olmadığını incelemek üzere 11 Haziran’da resmi soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturmalar Apple (İrlanda), Starbucks (Hollanda) ve Fiat Finance and Trade (Lüksemburg) için uygulanan kurumlar vergisi indirimlerine ilişkin.  Komisyon’un rekabetten sorumlu üyesi Joaquin Almunia düzenlediği basın toplantısında, vergi indirimi yoluyla bu şirketlere sağlanan avantajların AB devlet yardımları kurallarına aykırı olduğu yönünde ciddi şüphelerinin olduğunu belirterek, bu soruşturmalarda üye ülkelerin genel vergi düzenlemelerinin değil, bu üç şirketle ilgili uygulamaların sorgulanacağını ifade etti. Bazı çokuluslu şirketlerin vergilerin yüksek olduğu ülkelerde karlarını düşük göstermeye gayret ettiklerini, bunun da genellikle aynı gruba dahil olan farklı ülkelerde kurulu şirketler/yavru şirketler arasındaki ticari işlemlerde uygulanan fiyatlar kullanılarak “transfer fiyat” uygulamalarıyla gerçekleştiğini ifade eden Almunia, bu noktada AB devlet yardımları kurallarının devreye girdiğini belirtti.