İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

Fransa’nın balıkçılık kontrol sistemine ilişkin eylem planı Komisyon’da kabul edildi

Avrupa Komisyonu, Fransa’nın balıkçılık kontrol sisteminin AB standartlarına uyumlu hale getirilmesi ile ilgili eylem planını 6 Haziran 2012 tarihinde kabul etti. Komisyon’dan yapılan açıklamaya göre Fransa’nın avcılık kayıt sistemine odaklanan eylem planı, ulusal kontrol görevlilerine aktarılan bilgi akışının eksiksiz, güvenilir ve zamanında temin edilmesini amaçlıyor. Bunun yanında bilgi teknolojilerinin geliştirilmesi ve kontrol prosedürlerinin düzenlenmesi ile önerilen tedbirlerin verimliliği sağlanacak.

Eylem planı, Komisyon’un Fransa’daki balıkçılık kontrol sistemini yerinde denetlemeleri sonucunda oluşturuldu. Denetimler sonucunda idari karışıklık, verinin tam doğrulaması ve çapraz kontrollerdeki eksiklikler ve diğer üye devletlerle olan kontrol evrakları değişiminin yetersizliği göze çarparken, avlanma raporlarındaki titizlik ve zamanlama sorunları da öne çıkan noktalar oldu.

Ulusal balıkçılık kontrol planları, balıkçılığı daha sürdürülebilir yapmayı ve stokların yenilenmesinin teminini amaçlayan AB yaklaşımın bir parçası. Bu planlar ayrıca AB üye devletlerdeki balıkçıları aynı kurallara tabi tutarak herkes için eşit bir rekabet ortamı sunuyor. Bilindiği gibi benzer planlar daha önce İspanya, İtalya, Malta ve Letonya tarafından kabul edilip uygulamaya kondu. Hâlihazırda üç eylem planının da Portekiz, Bulgaristan ve Romanya için yakın zamanda kabul edilmesi bekleniyor.