İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

Çevre Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi

12 Haziran 2014 tarihinde Yunanistan AB Dönem Başkanlığı liderliğinde Çevre Konseyi Toplantısı 28 üye ülkenin çevre bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, GDO’lu ürünler, 2030 iklim değişikliği ve enerji paketi, Avrupa için Temiz Hava Programı ile biyolojik çeşitlilik konuları tartışıldı.

Toplantının gündem maddelerinden GDO’lu ürünlere yönelik mevcut AB Yönergesi’nin (2011/18/EC) revize edilmesi AB üye ülkelerin çevre bakanları tarafından siyasi karar çerçevesinde onaylandı. Yeni kurallar ile, bu tür ürünlerin AB pazarına sürülmesi engellenecek. Avrupa Komisyonu’nun 2010 yılında sunduğu öneride, AB üye ülkelerin ilgili otoriteleri tarafından sosyo-ekonomik nedenler, ulusal tarım politikalarının öncelikleri ve kamuoyu görüşü gibi gerekçelerle GDO’lu ürünlerin üretiminin yapılmasına kontrol dahilinde izin verilecek.

22 Ocak 2014 tarihinde sunulan AB’nin 2030 iklim değişikliği ve enerji paketi üzerinden yapılan tartışmaların not edileceği ve Yunanistan AB Dönem Başkanlığı nezdinde hazırlanacak bir rapor, 26-27 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’ne sunulacak. Henüz yasallaşmayan paketin son halinin ve pakete ilişkin son onayların İtalya AB Dönem Başkanlığı sırasında Ekim 2014 tarihinde verilmesi bekleniyor.

İlk kez detaylı tartışma imkanı sağlanan AB’nin hava kalitesini iyileştirmeye yönelik hazırlanan Temiz Hava Programı çerçevesinde çevre bakanlarının kararı, özellikle tarım, ulaştırma ve enerji sektörlerinde geliştirilen faaliyetlerin yol açtığı emisyon değerlerinin azaltılmasıyla, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi gerektiği yönünde ele alındı. Aynı şekilde denizcilik sektörü üzerinden emisyonların azaltılması gündemde tutulacak.

Toplantıdaki ayrıca Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu üzerinden Eylül ve Ekim 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de uluslararası toplantıların yapılmasına karar verildi.