İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

İsrail, Horizon 2020 Programı’na katıldı

İsrail’in Horizon 2020 Programı’na katılımını sağlayacak Ortaklık Anlaşması 8 Haziran 2014 tarihinde, İsrail Bilim, Teknoloji ve Uzay Bakanı Yaakov Perry ve AB İsrail Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Lars Faaborg-Andersen tarafından imzalandı. İsrail böylelikle, İzlanda, Norveç ve Türkiye’den sonra AB üyesi olmadan Horizon 2020 Programı’na katılan dördüncü ülke oldu. Anlaşma yürürlüğe girdiğinde, İsrail’in araştırmacıları, şirketleri ve araştırma kurumları da AB üye ve diğer katılımcı ülkelerle eşit koşular altında Horizon 2020 Programı’na katılma imkânının elde edecekler.

İsrail, dünyada özel sektöründeki en yüksek araştırmacı payına sahip olmakla beraber, sivil Ar-Ge alanında en fazla yatırımda bulunan ülke konumundadır. İsrail’in GSYİH’den Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan pay yüzde 4 oranın geçiyor. Bu bağlamda, Avrupalı yetkililer, İsrail’in daha önceki AB Çerçeve Programları’nda da olduğu gibi önemli bir ortak olacağını ve Horizon 2020 Programı’na önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorlar. Yedinci Çerçeve Programı ile İsrail, 634 milyon avro değerinde bir fon elde etmişti.