İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 HAZİRAN 2014

IMF Avrupa Direktörü AB mali kurallarının basitleştirilmesi ve esnekleştirilmesini önerdi

10 Haziran 2014 tarihinde Brüksel Ekonomi Forumu’nda konuşan IMF Avrupa Direktörü Reza Moghadam yaptığı açıklamada, Avro Alanı’nda kamu açığından ziyade kamu borcunun limit değerin altında tutulmasına odaklanılması gerektiğini belirtti. Moghadam bu kapsamda Avro Alanı ülkelerinin öncelikli olarak borç yükünün GSYİH’ya oranını takipte tutması gerektiğini ifade etti. Avro Alanı http://ads.monogram.sk/www/delivery/lg.php?bannerid=2721&campaignid=1502&zoneid=378&loc=http%3A%2F%2Fwww.euractiv.com.tr%2Ffinansal-hizmetler%2Farticle%2Fimf-ab-butce-kurallarini-basitlestirmeli-borc-yukune-odaklanmali-029786&cb=03e6d8cffbkamu borcunun GSYİH’ya oranı borç krizi boyunca yüzde 30 seviyesinden yüzde 90’ın üzerine çıktı.

Moghadam, AB’nin yürürlükteki bütçe kurallarına uyulmasını sağlamak için mekanizmaların gözden geçirilmesi ve kuralların basitleştirmesi gerektiğine işaret etti. Mogadham, kamu açığının GSYİH’ye oranı ile ifade edilen kamu borcu kriterinin tek mali çıpa olması ve yapısal dengesinin ölçülmesinde tek operasyonel hedef olması gerektiğini belirtti. AB’nin mali kuralarının çok detaylı olduğunu birbirini kapsadığı ve borçların sürdürülebilirliği hedefine odaklanılmasını güçleştirdiğini kaydeden Mogadham, mali hedeflere uyum düzeyinin 1990'ların sonundan beri düşük olduğunu, bunun da teşviklerin düşük seviyede olduğunu gösterdiğini ifade etti.