İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta İktisadi Kalkınma Vakfı’nın (İKV) ve Avrupa Birliği'nin (AB) gündeminde önemli toplantılar yer aldı. İKV'nin gündeminde İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Štefan Füle’nin Türkiye ziyareti kapsamında, sivil toplum kuruluşları toplantısına katılması, 17 Haziran 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyareti ve İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas’ın 33’üncü Türkiye-AB Karma İstişare toplantısına katılarak, “Türk vatandaşları için vize liberalizasyonu” konusunda sunum yapması yer aldı. Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Štefan Füle’nin Türkiye ziyareti nedeniyle AB Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yaklaşık 50 civarında örgütün katıldığı sivil toplum kuruluşları toplantısında moderatörlüğü üstlenen İKV Başkanı Vardan, Türkiye’nin AB sürecine ilişkin İKV’nin tespit ve önerilerini içeren kısa bir sunum gerçekleştirdi.

 İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın 17 Haziran 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ziyaretinde, ağrılıklı olarak Türkiye-AB gümrük birliğinin güncellenmesi süreci ve Bakanlığın sivil toplum örgütleri ile işbirliğine atfettiği önem üzerinde duruldu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye- AB ilişkilerinde Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle’nin ziyareti, Karma İstişare Kurulu Toplantısı ve beşinci yargı paketinin yasalaşması ile bir hareketlenme yaşandı.

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 16-17 Haziran 2014 tarihlerinde bir dizi resmi temasta bulunmak üzere Türkiye’yi ziyaret etti. Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen aşama ve katılım sürecinin geleceği görüşüldüğü ziyarette, Füle’nin katılım müzakerelerinin ilerleyebilmesi için siyasi reformların sürmesi ve Kıbrıs sorununda gelişme sağlanmasının gerekliliği vurgusu öne çıktı. Füle’nin ziyareti, Ekim 2014 tarihinde açıklanması öngörülen 2014 Yılı İlerleme Raporu’nun tonu açısından da büyük önem taşıyor.

Soma’daki faciada yaşamını yitiren 301 maden işçisi anısına saygı duruşuyla açılan toplantı, Türkiye - AB KİK Eş Başkanları Bendevi Palandöken ve Cveto Stantic, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Stefano Manservisi ve EESC Dış İlişkiler Başkanı José María Zufiaur’un açılış konuşmalarıyla başladı. Toplantıda 'İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünü Korumada Ombudsman’ın Rolü’, ‘Türk Vatandaşları İçin Vize Liberalizasyonu Bakış Açısı ve Akdeniz Bölgesi Genel Stratejisi' ve 'AB - ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP)' konulu oturumlar yapıldı. Toplantıda İKV genel sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, “Türk Vatandaşları için Vize Liberalizasyonu” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan Türkiye AB ilişkilerinde en yüksek karar organı olan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi de 23 Haziran 2014 Pazartesi günü toplanıyor. Toplantı gündemi ile ilgili kısa bir haber bu haftaki bültenimizde yer alıyor. Ancak toplantının sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi bir sonraki bültenimizde bulabilirsiniz.

Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde önemli başlıklardan biri olan Yargı ve Temel Haklar Faslı çerçevesinde “Yeni Yargı Paketi” olarak da adlandırılan beşinci yargı paketi 17 Haziran tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni Kanun, İdari yargıda “ivedi yargılama usulü”, bölge idare mahkemelerinin oluşumu  ve yetkilerinin düzenlenmesi, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile kaçakçılık suçlarına verilecek cezalarda artış, suç soruşturması veya kovuşturması sırasında hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının kusurlarının tazmini davarlında devlete karşı dava açılabilmesi ve Soma’da hayatını kaybeden sigortalı madencilere aylık ödenmesi gibi bir çok konuyu kapsıyor.

AB gündeminde geçtiğimiz hafta öne çıkan başlıklar ise devam eden Avrupa Komisyon Başkanlık yarışı ve Parlamento’da şekillenmeye başlayan parti grupları; Avrupa Parlamentosu’nda AB karşıtı yeni bir parti grubunun kurulması; AB’de vergilendirme eğilimlerine ilişkin rapor; “Avrupa Beceri ve Nitelikler Alanı” konulu özel Eurobarometre anketinin bulguları ve son yapılan AB Tarım Ve Balıkçılık Konseyi toplantısı oldu.

22-25 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını artıran AB karşıtı partiler, İngiltere Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) önderliğinde yeni bir siyasi parti grubu oluşturdu. Özgürlük ve Demokrasi Avrupası (EFD) grubunun oluşturulması, Avrupa Parlamentosu’nda AB karşıtı bloğun güç birliği sağlama yönünde ilerleme kaydettiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz hafta AB’nin gündeminde, Avrupa Komisyonu Başkanlık yarışı Lüksemburglu siyasetçi Jean-Claude Juncker ismi üzerinde yoğunlaşırken; Alman siyasetçi Martin Schulz’un Hannes Swoboda’da bulunan S&D Grubu liderliğini devralması ve AP’de belirginleşen parti gruplarının son sandalye dağılımı önemli bir yer tuttu.

AB’de vergilendirme eğilimlerine ilişkin rapor 16 Haziran 2014 tarihinde Eurostat tarafından yayımlandı. Bulgular, vergiler ve zorunlu sosyal katkıların toplamının GSYİH’ya oranın 2011 yılında yüzde 38,8 iken 2012 yılında yüzde 40,4’e yükseldiğini ve vergi yükü üye ülkeler arasında önemli derece farklılık olduğunu gösteriyor. Vergi raporunun üye ülkelerde vergi reformu ve büyüme odaklı vergilendirmenin yapısal reformun temelini oluşturması hedefleniyor.

 “Avrupa Beceri ve Nitelikler Alanı” konulu özel Eurobarometre (Special Eurobarometer 417) anketinin bulguları 17 Haziran 2014 tarihinde açıklandı. Bulgular, herkesin niteliklerinin sınırlar ötesi işverenler ve eğitim kurumları tarafından tanımasını sağlaması yönünde çaba sarf edilmesi gerektiğini gösteriyor.

AB gündeminde yer bulan başlıklardan biri, 16-17 Haziran 2014 tarihlerinde Lüksemburg’da gerçekleştirilen AB Üye Devletleri Tarım ve Balıkçılık Bakanları toplantısı oldu. Toplantıda, okullara meyve, sebze ve süt dağıtım planı, meyve sebze sektörü, Karaya çıkarma zorunluluğu ve ıskarta yasağı gibi konular ele alındı.

Son olarak, AB’nin projelere sağlanan devlet yardımı için getirdiği yeni kriterler geçtiğimiz haftanın dikkat çeken başlıklarından birini oluşturdu. Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan rapor, AB ortak çıkarlarını kapsayan ve 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni projelere sağlanacak devlet yardımı kriterlerindeki yenilikleri ortaya koyuyor. Rapor, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun AB’de büyüme ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Devlet Yardımları Modernizasyonu girişiminin bir parçası niteliğini taşıyor.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta diliyoruz.