İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

AB’DE VERGİLENDİRME EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN RAPOR YAYIMLANDI

AB İstatistik Kurumu Eurostat 16 Haziran 2014 tarihinde, AB’de vergilendirme eğilimlerine ilişkin verileri yayımladı. Eurostat’ın verilerine göre vergiler ve zorunlu sosyal katkıların toplamının GSYİH’ya oranı 2011’de yüzde 38,8’den 2012’de yüzde 39,4’e çıktı. Söz konusu oran Avro Alanı’nda ise 2011’de yüzde 39,5’ten 2012’de yüzde 40,4’e yükseldi. Vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı her iki bölgede de artmaya devam etti.

Vergi yükü üye ülkeler arasında önemli derece farklılık gösteriyor. Bu yükün GSYİH’nın 30’u olduğu ülkeler Litvanya (GSYİH’nın yüzde 27,2’si) Bulgaristan ve Letonya (GSYİH’nın yüzde 27,9’u), Romanya ve Slovakya (GSYİH’nın yüzde 28,3’ü) İrlanda (GSYİH’nın yüzde 28,7’si); GSYİH’nın yüzde 40’ından fazla olan ülkeler ise Danimarka (GSYİH’nın yüzde 48,1’i), Belçika (GSYİH’nın yüzde 45,4’ü), Fransa GSYİH’nın yüzde 45’i.), İsveç (GSYİH’nın yüzde 44,2’si), Finlandiya (GSYİH’nın yüzde 44,1’i) İtalya (GSYİH’nın yüzde 44’ü) ve Avusturya’dır (GSYİH’nın yüzde 43,1’i).

AB’de vergi gelirlerinin büyük bir bölümünü işgücünden alınan vergiler oluşturuyor. 2012’de toplam vergi gelirlerinin yarıdan fazlası (yüzde 51) bu tür vergiler iken, bunu yüzde 28,5 ile tüketim vergileri ve yüzde 20,8 ile sermayeden alınan vergiler takip etti. İşgücü vergilerinin payının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, İsveç (yüzde 58,6), Hollanda (yüzde 57,5), Avusturya (yüzde 57,4) ve Almanya (yüzde 56,6) oldu. Sadece Bulgaristan (yüzde 32,9), Malta (yüzde 34,6), Güney Kıbrıs (yüzde 37,1) ve İngiltere’de (yüzde 38,9) söz konusu vergi gelirleri yüzde 40’ının altında kaldı.

2012’de dört üye ülkede toplam vergiler içinde tüketim vergileri en büyük payı oluşturdu. Bu ülkeler sırasıyla, Bulgaristan ve Hırvatistan (yüzde 53,3), ile Romanya’dır (yüzde 45,1). Tüketim vergilerinin en düşük payı aldığı ülkeler ise Belçika (yüzde 23,7), Fransa ve İtalya’dır (yüzde 24,7).

Üye ülkelerde vergi gelirlerinde sermayeden alınan vergiler en düşük payı aldı. Bu payın yüzde 25’ten fazla olduğu ülkeler, Lüksemburg (yüzde 27,5), İngiltere (yüzde 27,4), Malta (yüzde 26,6) ve Güney Kıbrıs ‘tır (yüzde 26,1). Payın yüzde10’un altında olduğu ülkeler ise Estonya (yüzde 7,1) and Slovenya’dır (yüzde 9,8).

Avrupa Komisyonu’nun vergilendirmeden sorumlu üyesi Algirdas Semeta üye ülkelere, AB’de istihdam yaratabilmek için işgücünden alınan vergilerin azaltılması gerektiğini tavsiye ettiklerini belirtti. Vergilendirme eğilimlerine ilişkin son raporun bu yöndeki kaygılarını doğruladığını ifade eden Semeta, işgücüne ilişkin vergi gelirlerinin halen oldukça yüksek olduğu buna karşın, çevre vergilerinin birçok üye ülkede yeterli düzeyde olmadığına işaret etti. Semata, AB’nin rekabet gücünü yeniden kazanabilmesi için vergilendirmenin işgücünden diğer alanlara yöneltilmesi gerektiğini her fırsatta vurguladıklarını söyledi. İstikrarlı bir şekilde vergi geliri elde edilebilmesi için vergi oranlarının artırılmasına gerek olmadığını belirten Semata, raporda da belirtildiği gibi, KDV sisteminin daha etkin şekilde işlemesi halinde KDV oranlarındaki artışın azaltılabileceğini ifade etti. Semeta birçok üye ülkenin vergi tabanının genişletilmesi ve indirimli vergilere daha az başvurma yönünde politika izlemesi halinde standart KDV oranlarını dâhi indirebileceklerini belirtti. Semata ayrıca, Yaptıkları tavsiyelerde de altını çizdikleri gibi, yayınlanan vergi raporunun da, üye ülkelerde vergi reformu ve büyüme odaklı vergilendirmenin yapısal reformun temelini oluşturması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.