İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

AB’DE BECERİ VE NİTELİKLER KONULU EUROBAROMETRE ANKETİNİN BULGULARI AÇIKLANDI

17 Haziran 2014 tarihinde açıklanan “Avrupa Beceri ve Nitelikler Alanı” konulu özel Eurobarometre (Special Eurobarometer 417) anketinin bulgularına göre, AB vatandaşlarının yaklaşık dörtte birinde (yüzde 23) aldıkları eğitim veya mesleki eğitimin kendilerine niteliklerine uygun iş bulma becerisini kazandırmadığı görüşü hâkim. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 56) niteliklerinin diğer Üye Devletlerde tanınacağını düşünürken, katılımcıların yüzde 6’sı niteliklerinin, başvuru yaptıkları kurum veya işveren tarafından tanınmaması ya da niteliklerin tanınması konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları gerekçesiyle farklı bir Üye Devlette çalışma veya öğrenim imkânından yararlanamamış.

Avrupa Komisyonu’nun Eğitim, Kültür, Çoklisanlılık ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Androulla Vassiliou, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Komisyon’un hedefinin herkesin niteliklerinin sınırlar ötesi işverenler ve eğitim kurumları tarafından tanımasını sağlamak olduğunu ifade etti. Vassiliou, beceri ve niteliklerin kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına ve eğitimin bir üst basamağına geçişini kolaylaştırılmasına imkân sağlamak üzere, niteliklerin adil, karşılaştırılabilir ve şeffaf bir şekilde tanınması gerektiğini belirtti.

AB üyesi 28 ülkede 26 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında farklı sosyal ve demografik gruplardan 28.000 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda elde edilen en önemli bulgular şu şekilde:

--Katılımcılara göre, eğitim ve mesleki eğitimin en önemli yönleri, öğretmenin öğrencilerle iletişim kurabilme ve onları motive edebilme becerisi ile ilgili. Katılımcılar, bunun en fazla geliştirilmesi gereken alan olduğunu düşünüyor (yüzde 51). Geliştirilmesi gereken diğer alanları ise yaratıcılık ve merak uyandıran öğrenme alanlarının oluşturulması (yüzde 41) ve şirket veya kuruluşlarda profesyonel deneyim elde etme (yüzde 37) konuları oluşturuyor.

--AB vatandaşlarının büyük bölümü (yüzde 95) yabancı dil bilgisi başta olmak üzere bazı becerilerin örgün eğitim dışında da edinilebileceği kanısında.

--Katılımcıların ancak yüzde 9’u sahip oldukları derecelerin Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde (EQF) karşılık geldiği seviyeyi biliyor. AB vatandaşlarının yalnızca yüzde 21’i EQF hakkında bilgiye sahip.

--Eurobarometre sonuçları, AB vatandaşlarının genel anlamda, beceri ve niteliklerini belgelemek için kullanabilecekleri araçlar hakkında da kısıtlı bilgiye sahip olduklarını ortaya koyuyor. Bu kapsamda, katılımcılar tarafından en sık bahsedilen araç yüzde 15 ile Europass CV oldu.

-- AB vatandaşlarının yüzde 44’ü eğitim, mesleki eğitim veya kariyer danışmanlığı konusunda bilgiye erişmek için araştırma yaptıklarını ifade ediyor. Buna karşılık, gerekli bilgiye kolaylıkla eriştiklerini ifade edenlerin oranı ise bunların yüzde 56’sını oluşturuyor.

“Avrupa Beceri ve Nitelikler Alanı” konulu Eurobarometre anketi sonuçlarına şu internet adresinden ulaşılabilir: ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf