İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

AB ve Ekvator arasında STA müzakerelerin üçüncü turu düzenlendi

AB ve Ekvator arasında yürütülen müzakerelerin üçüncü turu 9-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi. Ekvator’un bu kapsamda, Peru ve Kolombiya’nın AB ile Haziran 2012’de imzaladığı çok taraflı serbest ticaret anlaşmasına taraf olması öngörülüyor. Bilindiği üzere, AB ve Peru arasındaki ticari anlaşma, geçici olarak Mart 2013’ten itibaren uygulanmaya başlanmış; AB’nin Kolombiya ile imzaladığı anlaşma ise 1 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Müzakerelerin üçüncü turunda her ne kadar sanayi ile tarım ürünleri ve kamu alınları gibi alanlarda henüz bir uzlaşma noktası bulunulamadıysa da, Avrupa Komisyonu, bu müzakere turunda önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Bu turda özellikle ürün, hizmet, kamu alımları ve fikir mülkiyet haklarına ilişkin hususlara odaklanıldı. Şimdi her iki tarafın da, bugüne kadar müzakerelerde kaydedilen ilerlemeleri değerlendirmeleri ve kendi aralarında istişare etmeleri bekleniliyor. Temmuz ayında yapılması öngörülen dördüncü turda müzakerelerin tamamlanması ihtimal dâhilindedir.