İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

AB Konseyi kara parayla mücadelede yeni düzenleme yapılmasında anlaştı

AB Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi 18 Haziran tarihinde, kara parayla mücadeleyi güçlendirilecek, bir Yönerge ve bir Tüzük’ten oluşan yeni yasama paketinin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata vardı. Önerilen bu düzenlemeler AB’nin kara parayla mücadele konusundaki mevcut düzenlemeleri ile uluslar arası alandaki yaklaşım arasında uyum sağlanmasını hedefliyor. Önerilen Tüzük tasarısı özellikle transfer edilen fon ve paralar hakkında bilgi paylaşımıyla ilgili ve G7 ülkeleri tarafından kurulan, 34 üyeli Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force) tarafından Şubat 2012’de yayınlanan ve kara parayla ve terörizmin finansmanıyla mücadelede küresel standartlar olarak kabul edilen tavsiyelerin uygulanmasını amaçlıyor.

Daimi Komite Haziran ayında AB dönem başkanlığını devralacak olan İtalya’ya çağrıda bulunarak,  yeni seçilen Avrupa Parlamentosu’nun resmen göreve başlamasından sonra gecikmeksizin bu düzenlemelerle ilgili olarak yasama prosedürünün hemen başlatılmasını istedi.