İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
22-28 HAZİRAN 2014

Avrupa Komisyonu GKRY, Slovakya ve Baltık ülkeleriyle ortaklık anlaşmaları imzalıyor

Almanya, Polonya, Yunanistan ve Danimarka’nın ardından GKRY, Slovakya ve Baltık ülkeleri de Avrupa Komisyonu ile yapısal fonların dağılımı ve kullanımına ilişkin birer ortaklık anlaşması imzalıyor. Bu anlaşma çerçevesinde Avrupa Komisyonu, 2014-2020 dönemine ait yapısal fonların anlaşmaya taraf olan ülkeler tarafından en etkin şekilde kullanılması için bir takım koşul ve kurallar belirlemeyi hedefliyor. AB, uyum politikasının yeniden düzenlenmesi kapsamında stratejik bir öneme sahip olan söz konusu anlaşmalar ile aynı zamanda vergi veren vatandaşların da ödenen vergilerin hangi koşullarda farklı bölgelere dağıtıldığı hakkında bilgilendirilmeleri amaçlanıyor.

GKRY, kendisine tahsis edilen 735.6 milyon avronun önemli bir kısmının turizm, enerji, tarım-gıda ve kentsel gelişim endüstrilerine; kalan kısmını ise ulaştırma altyapısı, sağlık, çevre alanlarına ayıracağını açıkladı. Kendisine ayrılan 14 milyar avroluk bütçenin büyük bir kısmını rekabetçiliği artırma, işsizlikle mücadele etme ve büyümeyi teşvik etme amaçlı yatırımlara ayıracağını açıklayan Slovakya böylelikle yenilikçiliğe, düşük karbon ekonomisine ve eğitime olan desteği artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Son olarak, kendilerine sırasıyla 4.51 milyar, 6.82 milyar ve 3.59 milyar avroluk bütçe ayrılan Letonya, Litvanya ve Estonya ise alacakları fon destekleri ile genel olarak bölgenin ekonomik verimliliğinin artırılması, yenilikçiliğin desteklenmesi, ulaşım siteminin yenilenmesi, eğitim sistemi ve kamu idaresinin güçlendirilmesi gibi önemli alanlarda kullanacaklarını açıkladılar.