İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

İKV’DEN HAFTAYA BAKIŞ

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği’nin (AB) gündeminde bir çok önemli başlık yer aldı. Öne çıkan başlıklar, Martin Schulz’un tekrar Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı olarak seçilmesi; Jean-Claude Juncker’in Komisyon Başkanlığı’na seçilmesinin yankıları; AB Konsey toplantısında belirlenen AB’nin beş temel stratejik önceliği; AB Dönem Başkanlığı’nı devralan İtalya’nın öncelik listesi; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan fikri mülkiyet haklarına ilişkin iki tebliğ; Avrupa Sayıştayı’nın Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin çalışmalarına ilişkin raporu ile Avrupa bankacılık kurumu ve denetim fonksiyonlarını değerlendiren raporu ve Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Eylem Planı önerisi oldu.

AP seçimlerinin ardından Komisyon Başkan adayı olarak adı telaffuz edilen mevcut AP Başkanı Martin Schulz, AP Başkanlığı’na ikinci kez getirilen ilk isim oldu. Sorumlulukarının ciddiyetinin farkında olduğunu belirten Schulz, görevi boyunca AB’nin güçlenen kurumu olan Parlamento’yu saygın bir şekilde temsil edeceğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanlık seçimi geçtiğimiz haftanın da AB gündeminin üst sıralarında yer aldı. Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na Jean-Claude Juncker’in aday gösterilmesinin ardından AP’den çeşitli grupların liderleri yaptıkları açıklamalarda bu durumu Avrupa demokrasisi için tarihi bir an ve Avrupalı liderler ile vatandaşlar arasında bir dönüm noktası olarak nitelendirdiler.

26-27 Haziran 2014 tarihlerinde yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, AB Konseyi tarafından belirlenen ve önümüzdeki beş yılda AB’nin geleceğini şekillendirecek olan beş maddelik öncelikler listesi geçtiğimiz haftanın AB gündeminde kendine yer buldu. AB Konseyi tarafından ilan edilen öncelikler, daha fazla istihdamın sağlanması ve daha güçlü ekonomiler; vatandaşların haklarının güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi; güvenli bir enerji ve iklim politikası; temel özgürlüklerin korunduğu güvenli bir alan ve uluslararası sistemde etkili ortak eylem olarak sıralandı.

AB Dönem Başkanlığı’nı 1 Temmuz 2014 tarihinde İtalya devraldı. Görevi Yunanistan’dan devralan İtalya, bu sayede 12’nci kez dönem başkanlığı görevini üstlenmiş oldu. İtalya Başbakanı Matteo Renzi tarafından 2 Temmuz’da AP’de İtalya’nın AB Dönem Başkanlığı’na ilişkin önceliklerini, ekonomik ve mali krizin üstesinden gelerek ekonomik büyümenin canlandırılması ve yeni istihdam imkânlarının yaratılması; vatandaşların temel haklarının güçlendirilmesi ve Avrupa’nın hızla değişen uluslararası ortama ayak uydurmasının sağlanması olarak açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Sayıştayı tarafından iki önemli rapor açıklandı. Avrupa Dış İlişkiler Servisi’nin çalışmalarına ilişkin olarak Avrupa Sayıştayı’nın 30 Haziran 2014 tarihinde açıkladığı raporda, kurumun potansiyelinin hayata geçirilmesinde yaşanan sıkıntılara işaret ediliyor ve daha etkili mali ve idari düzenlemelerin yanı sıra, Üye Devletlerin diplomatik servisleri ile daha yakın işbirliği kurulması halinde Avrupa Dış İlişliker Servisi'nin daha verimli çalışan bir kurum haline gelebileceği kaydediliyor.

Avrupa Sayıştayı tarafından açıklanan ve Avrupa bankacılık kurumu ve denetim fonksiyonlarını değerlendiren raporda ise, Avrupa Komisyonu’nun bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatı ve Avrupa Bankacılık Kurumu’nun kurulmasının mali krize karşı atılmış adımlar önemli gelişmeler olarak nitelendiriliyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Komisyonu fikri mülkiyet haklarına ilişkin olarak bir Eylem Planı ve bir Strateji Belgesi'nden oluşan iki tebliğ sundu. Eylem Planı, “paranın izlenmesi” yaklaşımı çerçevesinde patent ihlali yapan kişilerin gelirlerinden mahrum bırakılmasının hedeflerken; üçüncü ülkelere fikri mülkiyet haklarının korunması ve geliştirilmesi hedefiyle sunulan Strateji Belgesi ise fikri mülkiyet hakları ihlallerine karşı çok uluslu mücadelenin sürmesini ve uluslararası düzeyde ticari anlaşmaların oluşturulmasını amaçlıyor.

AB’nin gündeminde öne çıkan bir diğer başlık Avrupa Komisyonu tarafından 2 Temmuz’da ilan edilen Yeşil Eylem Planı oldu. Döngüsel ekonomi paketi çerçevesinde, çevresel zorunlulukları iş fırsatlarına dönüştürmek üzere KOBİ’leri teşvik etmeyi amaçlayan Plan, “verimli ve düşük karbonlu” yeşil büyümenin uzun süreli bir ekonomik kalkınmayı garanti etmedeki rolünü vurguluyor.

Geçtiğimiz haftanın Türkiye’deki en önemli gelişmesi kuşkusuz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak tüm adayların belli olması oldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez halk oyu ile yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 10 Ağustos’ta gerçekleşecek. İKV Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili bir duyuru yayınladı. Söz konusu duyuruda İKV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan seçimlerin barış ve huzur ortamında geçmesi ve sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta İKV Dergisi’nin 192 sıra numaralı Mayıs-Haziran 2014 sayısı yayımlandı. Bu sayımızda Türk vatandaşlarının vizesiz Avrupa yolculuğunun Türkiye-AB Geri Kabul Antlaşması çerçevesinde değerlendirilmesi; Bali Kararları ve Gümrük Birliği çerçevesinde transit serbestîsi ve AP seçim sonuçları gibi başlıklar öne çıktı.

Geçtiğimiz hafta ayrıca İKV Uzman Yardımcıları İlge Kıvılcım ve Gökhan Kilit tarafından hazırlanan ve 2013 yılı boyunca AB ve Türkiye-AB ilişkilerinde gerçekleşen önemli olayları, tarihleri ve ana hatları ile ortaya koyan “Almanak 2013: Avrupa Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Almanağı” İKV tarafından yayımlandı. Almanak 2013’de, AB, Üye Devletler ve Türkiye’de yaşanan önemli olaylar, ikili temaslar, üst düzey ziyaretler, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan önemli girişimler, Türkiye’nin ve AB’nin imzaladıkları uluslararası anlaşmalar, kabul edilen yasalar, AB Zirveleri ve Konsey Toplantıları geniş yer buluyor.

Tüm okuyucularımıza iyi bir hafta geçirmelerini dileriz.