İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2014

İKV’NİN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIK SÜRECİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI BASIN AÇIKLAMASI

                                    CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIK SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ

Adalet ve Kalkınma Partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı açıklanması ile birlikte Ağustos ayında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak hemen tüm adaylar belirlenmiştir.

Bizler, İktisadi Kalkınma Vakfı olarak 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte ülkemizin demokratik yaşamında yeni bir dönem başlayacağını düşünüyoruz. Bu seçimler, bugüne kadar yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden farklı bir anlam taşımaktadır. Öyle ki, ülkemizde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, bizler 12. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla halkın ilk defa Cumhurbaşkanını doğrudan seçecek olacak olması, ülkemizin demokratikleşme sürecinde özellikle eski vesayet sisteminin ortadan kalkması adına çok önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir.

Gerek ülkemizin dışarıda temsili, gerekse içeride var olan sorunların çözümlenmesinde bu seçimlerin önemi ortadadır. Halkın tercihi ile göreve gelecek olan 12. Cumhurbaşkanının, devletin en üst düzeydeki temsilcisi olması hasebiyle, toplumun farklı kesimlerine ve onların ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde hitap edeceği kanaatindeyiz. Ayrıca halkın hür iradesiyle seçilecek yeni Cumhurbaşkanının Türkiye’nin, 2023 vizyonunda belirlenen sosyoekonomik hedeflere ulaşma doğrultusunda, AB üyeliği yolunda ilerlemesine de katkıda bulunacağını ve hemen herkesin dile getirdiği yeni Anayasanın oluşturulması sürecinde uzlaştırıcı bir rol oynayacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemizin her bir vatandaşına layık bir şekilde barış ve huzur ortamında gerçekleşmesi ve sonuçlarının milletimiz için hayırlı olması en içten temennimizdir.